Trends en ontwikkelingen in de eerste helft van 2023

Man ligt op bank en kijkt tevreden naar zijn telefoon

Na een jarenlange daling van het aantal juridische hulpvragen, zien we voor het eerst weer een toename. Van ruim 58.000 meldingen in de eerste helft van 2022 naar ruim 60.000 in de eerste helft van 2023.

We ontvingen meer meldingen op de rechtsgebieden arbeidsrecht, civiel recht, bestuursrecht en personenschade. We merken in onze praktijk dat de trend van verharding doorgaat en verhoudingen steeds vaker verhard zijn. Van verdraagzaamheid naar elkaar en de wens om er samen uit te komen is minder vaak sprake. Binnen arbeidsrecht zien we nog steeds de gevolgen van de huidige economische situatie en de krapte op de arbeidsmarkt terug in de geschillen. Binnen het civiel recht zien we meer van geschillen over (ver)bouwen en zonnepanelen. Veel mensen zijn bezig met het verduurzamen en verbeteren van de woning, met helaas ook meer geschillen tot gevolg. Ook zien we een toename van geschillen over reizen en elektrische fietsen. Binnen het verkeersrecht zien we een lichte daling van het aantal hulpvragen. 


Aantal juridische hulpvragen in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal juridische hulpvragen eerste helft 2023

 Aantal juridische hulpvragen in de eerste helft van het jaar per rechtsgebied

  2019 2020 2021 2022 2023
Arbeidsrecht  16109  17768  14916  11977  13090
Bestuursrecht  5569   5520  5937  5077  5384
Civiel recht  30961   35988  33083  30290  31289
Personenschade  5593  4354  3953  4380  4557
Verkeersrecht  12816   9724  8827 6425  6374
Eindtotaal  71.048  73.354  66.716  58.149  60.694

 

Meer geschillen door digitalisering

De digitalisering van onze samenleving biedt veel kansen, maar kent ook een keerzijde. Denk aan oplichting via het internet, inbreuk op privacy en pestgedrag via bijvoorbeeld social media. Dit leidt tot meer juridische geschillen. Meer vraag naar online juridisch advies Als juridische dienstverlener vinden we het belangrijk om het recht toegankelijk en betaalbaar te houden. We ontwikkelen dan ook steeds meer online oplossingen voor klanten, die steeds beter gevonden worden. Ook in het aantal online meldingen zien we een flinke stijging, namelijk 50% meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Uitbreiding van online juridische adviestools

Onze gratis online adviestools geven de gebruiker snel en eenvoudig juridisch advies dat is afgestemd op de specifieke situatie. Het opstellen van een juridisch document is voor veel mensen een uitdaging. Daarom bieden we al langer een verzameling voorbeeldbrieven aan over verschillende juridische thema’s. Het gebruik van voorbeeldbrieven steeg het laatste half jaar met 23% ten opzichte van het laatste half jaar van 2022. De voorbeeldbrief ‘Herroepen online aankoop’ heeft net als vorig half jaar de meeste downloads.

Over de Juridische Barometer

Een conflict of probleem, niemand zit er op te wachten. Toch hebben we niet altijd zelf in de hand wat er op ons pad komt. Met welke problemen mensen allemaal te maken krijgen, zien we terug in de juridische hulpvragen die wij ontvangen bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Een overzicht van deze juridische hulpvragen publiceren wij 2 keer per jaar in de Juridische Barometer. Wij doen dit omdat juridische hulpvragen een goed beeld geven van hoe het ervoor staat in de maatschappij. Daarnaast helpt het ons te weten waar en waardoor conflictsituaties ontstaan. Zodat wij – maar ook anderen – eerder hulp kunnen bieden. Liefst voordat een conflict ontstaat of uit de hand loopt. Het is ons doel om zoveel mogelijk juridisch leed te voorkomen. Dat is niet alleen fijn voor klanten, maar ook goed voor de maatschappij. Want als we geschillen kunnen voorkomen of eerder oplossen, houden we de premies betaalbaar. Zo blijft het recht toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft onafhankelijke juridische hulp aan mensen met een rechtsbijstandsverzekering van Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Avéro Achmea, HEMA en InShared. Bij elkaar zo’n 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven.