Trends in de maatschappij in 2023

Vader en dochter kijken naar een maquette van hun huis met daarop miniatuurversies van de nieuwe zonnepanelen

In 2023 steeg het aantal geschillen over zonnepanelen wederom met 28%

In 2022 zagen we al een enorme toename van het aantal geschillen over zonnepanelen. Ook in 2023 stijgt dat aantal nog verder door. De geschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leveringsproblemen, slecht werk van bedrijven die zonnepanelen plaatsen, tegenvallend rendement van de zonnepanelen, faillissement van de leverancier of door te weinig vakmensen, waardoor vertraging en een mindere kwaliteit ontstaat.

Lees hier onze tips als je zonnepanelen wil aanschaffen

Totaal aantal geschillen over zonnepanelen

Totaal aantal geschillen over zonnepanelen in 2023

Aantal zaken over online fraude steeg met 21% 

Helaas worden nog steeds veel mensen geraakt door online fraude. Online fraude kan enorm geraffineerd zijn en heel regelmatig zijn nep websites niet van echt te onderscheiden. Vooral alert hierop zijn en checken of je te maken hebt met een betrouwbare partij voordat je geld overmaakt is dan belangrijk. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over bankfraude, nepwebsites, fraude via marktplaats, maar ook om fraude via Whatsapp waarbij ogenschijnlijk een bekende in de problemen zit en om geld vraagt. 

Totaal aantal zaken over online fraude

Totaal aantal zaken van online fraude in 2023

Online fraude kan ons allemaal overkomen en de gevolgen kunnen groot zijn: zowel financieel als emotioneel

Volgens het CBS worden zelfs miljoenen mensen per jaar hierdoor geraakt. In onze praktijk zien we maar een klein gedeelte hiervan terug. Mogelijk weten mensen de weg naar een juridische oplossing niet altijd te vinden of weten ze niet waar ze moeten beginnen. We zetten daarom veel in op preventie en geven mensen praktische tips over hoe ze problemen kunnen voorkomen en welke stappen ze kunnen zetten wanneer een probleem zich voordoet. En komt iemand er zelf niet uit, dan helpen we consumenten die daarvoor verzekerd zijn graag verder om tot een oplossing te komen.