Juridische Barometer 2023 - 2024

2023 opnieuw recordjaar voor geschillen over bouwen

Het aantal juridische geschillen over (ver)bouwen en zonnepanelen bereikte in 2023 opnieuw een record. Zo steeg het aantal bouwzaken met maar liefst 36 procent tot 11.100 meldingen.

Bovendien zijn er aanzienlijk meer juridische hulpvragen over zonnepanelen (+28 procent) dan vorig jaar, terwijl toen al sprake was van een verdubbeling in vergelijking met 2021. Het totale aantal meldingen dat we ontvingen (118.776) blijft wel stabiel ten opzichte van 2022 (119.588). Een snelle stijger in de categorie ‘Werk & Inkomen’ is daarnaast het aantal geschillen over ziekte -en re-integratie (+15 procent). Het aantal zaken die gaan over ‘Aankopen & Diensten’ nam juist af.  

Totaal aantal juridische hulpvragen blijft stabiel

Totaal aantal juridische zaken in 2023