De aannemer komt zijn afspraken niet na

Bij verbouwing van je huis is de planning vaak belangrijk. Je wilt niet al te lang in de rotzooi zitten en zo snel mogelijk weer volledig gebruik maken van je woning. Maar wat als de aannemer de afspraken uit de  planning niet nakomt? In dit artikel lees je meer over wat je in deze situatie kunt doen.

Voorbeeld

Voor de renovatie van je badkamer huur je een aannemer in. Hij zegt dat hij ‘ongeveer’ 2 weken nodig heeft. Hij gaat ook aan de slag, maar na een week verbouwen komt hij ineens niet meer. De aannemer maakt het werk niet af, terwijl je wel al volledig betaald hebt. Hij reageert ook niet op je berichten. Je leeft in een puinhoop en wilt van deze aannemer af. Wat nu?

Wat als de aannemer te laat oplevert?

Hoe lang een verbouwing mag duren, is afhankelijk van wat je met de aannemer afspreekt. De wet schrijft geen termijn voor. Het is daarom belangrijk om voor de werkzaamheden beginnen, duidelijke afspraken met de aannemer over de planning te maken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de verbouwing binnen 20 of 40 kalenderdagen af moet zijn. Maak je geen harde afspraken over termijnen? Dan geldt geen termijn voor de verbouwing.

Bespreek klachten eerst met de aannemer

Het is verstandig om bij problemen eerst contact op te nemen met de aannemer. Misschien is er wel een goede reden voor de problemen. Overleg met de aannemer is vaak de snelste en beste oplossing. Misschien reageert de aannemer niet meer of kom je er samen niet uit. Lees dan verder wat je kunt doen.

Aannemer in gebreke stellen

Als je niet hebt vastgelegd wanneer de verbouwing klaar moet zijn, dan moet je de aannemer eerst in gebreke stellen. Dat betekent dat je een brief stuurt met een termijn om de werkzaamheden alsnog volledig uit te voeren. Doet de aannemer dit niet binnen de gestelde termijn, dan is hij in verzuim. Hierbij geldt dat een datum van ‘ongeveer 2 weken’ geen harde opleverdatum is. Heb je een dergelijke afspraak gemaakt, dan moet je dus eerst een ingebrekestelling sturen.
Soms staat er een boete op te late oplevering. Dit staat dan in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. De aannemer moet dan de boete betalen als de bouw of verbouwing te lang duurt. Daarnaast blijft hij verplicht de werkzaamheden uit te voeren. Ook als de aannemer niet meer komt opdagen is het verstandig om een ingebrekestelling te sturen. Zo laat je weten dat hij nog steeds aan het werk moet. En dat je het er niet bij laat zitten. Je vraagt de aannemer dan om de bouwwerkzaamheden weer op te pakken en het werk binnen een bepaalde termijn af te maken.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling aannemer

Komt jouw aannemer niet meer opdagen? Of komt hij afspraken niet na? Dan kun je zelf al een ingebrekestelling sturen. Een ingebrekestelling moet voldoen aan 3 voorwaarden.

  1. Je moet de aannemer aanmanen om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
  2. Je moet de aannemer een redelijke en concrete termijn geven de werkzaamheden uit te voeren. De lengte van de termijn is – onder meer – afhankelijk van wat de aannemer nog moet doen en hoe lang hij er al over doet.
  3. Je moet de ingebrekestelling schriftelijk versturen.

Gebruik onze voorbeeldbrief om de aannemer in gebreke te stellen.

Voorbeeldbrief Ingebrekestelling

Download de voorbeeldbrief en pas deze aan naar jouw eigen situatie om de aannemer in gebreke te stellen.

Voorbeeldbrief Ingebrekestelling aannemer DOCX, 19 kB Download

Wat als de aannemer niet reageert op de ingebrekestelling?

Reageert de aannemer niet op de ingebrekestelling? Dan kun je vervolgstappen nemen. Je kunt dan bijvoorbeeld de overeenkomst ontbinden of (vervangende) schadevergoeding eisen. Het is raadzaam niet zelf vervolgstappen te nemen. Overleg hierover eerst met een jurist. De actie die je neemt, is namelijk vaak niet terug te draaien. Maak je een verkeerde keuze, dan zit je er meestal aan vast.

Aannemer is in verzuim

Heb je een uiterste datum voor oplevering afgesproken? Dan is de aannemer verplicht die na te komen. Doet hij dat niet? Dan is hij ‘in verzuim’. Je kunt dan direct actie ondernemen.

Mag ik mijn betaling aan de aannemer opschorten?

Opschorten betekent dat je niet betaalt, totdat de aannemer zijn afspraken is nagekomen. Opschorten van de betaling mag niet zomaar. Belangrijk is ook hier wat je met de aannemer hebt afgesproken. Meestal mag je slechts een proportioneel gedeelte van de aanneemsom opschorten. Heeft de aannemer bijvoorbeeld pas de helft van het werk uitgevoerd en komt hij niet meer opdagen, dan mag je meestal niet meer dan de helft van de betaling opschorten. Opschorting is ook niet zonder risico. Wil je de betaling opschorten? Overleg dan eerst met een jurist.

Hoe zit het met mijn aanbetaling?

Heb je een aanbetaling gedaan, maar komt de aannemer niet meer opdagen? Dan heb je nog geen recht op terugbetaling. Daarvoor moet eerst de overeenkomst worden beëindigd. Heeft de aannemer werkzaamheden uitgevoerd, maar heeft hij die niet afgemaakt? Dan kun je mogelijk ook niet zonder meer je hele aanbetaling terugkrijgen.

Mag ik een andere aannemer inschakelen?

Een andere aannemer inschakelen als de huidige de afspraken niet nakomt is meestal niet verstandig. De wet stelt een aantal voorwaarden voordat je een andere aannemer mag inschakelen. Zo moet de oude aannemer ten minste ‘in verzuim’ zijn. Voldoe je niet aan de wettelijke voorwaarden? Dan moet je mogelijk zowel de oude als de nieuwe aannemer volledig betalen. Je betaalt dan dus dubbel.

De aannemer is failliet. Wat nu?

Een faillissement is voor alle partijen heel vervelend. Voor jou als opdrachtgever betekent het helaas meestal dat de aannemer het werk niet meer afmaakt. En dat je je geld kwijt bent, als je al betaald hebt. Zodra een faillissement wordt uitgesproken, stelt de rechtbank een curator aan. Aan de curator kun je vragen of de aannemer de overeenkomst nog zal nakomen (‘gestand doet’). Als je nog geld van de aannemer tegoed hebt, dan kun je dit bij de curator aangeven. We noemen dit het ‘indienen van de vordering’. Het is uiteindelijk aan de curator om te onderzoeken of er nog geld is, en zo ja, of je daar nog iets van krijgt.

Wat als ik niet tevreden ben over het uitgevoerde werk?

Gelukkig levert de aannemer meestal netjes op. Toch komt het regelmatig voor dat je als opdrachtgever niet tevreden bent. Wat moet je dan doen? In de eerste plaats is voorkomen beter dan genezen. Veel problemen kun je al voorkomen door de juiste aannemer te kiezen. Lees daarvoor ons artikel met Tips voor het inschakelen van een aannemer voor uw verbouwing. Heb je desondanks toch klachten, lees dan wat je kunt doen als je ontevreden bent over het werk van de aannemer.