Tips voor het inschakelen van een aannemer voor uw verbouwing

U zoekt een aannemer voor de renovatie van uw badkamer. U vraagt een offerte op bij een aannemer die gespecialiseerd is in dit soort verbouwingen. Deze aannemer heeft veel ervaring en krijgt goede beoordelingen. De offerte ziet er goed uit, dus u gaat de overeenkomst met de aannemer aan. Helaas kunnen er altijd dingen fout gaan tijdens de opdracht. Lees in dit artikel waar u op moet letten als u een offerte opvraagt bij een aannemer voor een verbouwing of renovatie. Met onze tips voorkomt u verrassingen achteraf.

Voorbeeld

Op de offerte voor de renovatie van uw badkamer staat netjes vermeld welke tegels en meubilair de aannemer levert en plaatst, wat de renovatie kost, wanneer de aannemer start en wanneer hij klaar is. De aannemer start voortvarend. Op een gegeven moment merkt u alleen dat de aannemer de nieuwe tegels over de oude tegels plaatst. Terwijl u vooraf besprak dat u dit juist niet wilt. Tot overmaat van ramp is de aannemer nu al een maand bezig, terwijl hij u vooraf verzekerde dat het ‘een klus van een weekje of 2 zou zijn’. U pakt de offerte erbij en ziet dat u geen concrete afspraken heeft vastgelegd over deze belangrijke punten. Logisch. U had toch duidelijke mondelinge afspraken gemaakt? Helaas staat u nu misschien minder sterk.

Tip 1: Leg afspraken met de aannemer schriftelijk vast

De belangrijkste tip om de verbouwing van uw huis goed te laten verlopen is om de afspraken die u met de aannemer maakt zoveel mogelijk op te schrijven. De communicatie tussen aannemers en klanten verloopt vaak mondeling, bijvoorbeeld per telefoon. Niet alle afspraken worden goed op papier gezet. Er ontstaat een vertrouwensband en beide partijen gaan er dan al snel vanuit dat ze wel van elkaar weten wat er is afgesproken. Vaak gaat dit goed. Maar wat als het niet goed gaat? Schriftelijke afspraken maken het verschil. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om alles tot in detail vast te leggen. Door onderstaande tips te volgen kunt u veel problemen voorkomen.

Voorkom discussie over de uit te voeren werkzaamheden

In eerste instantie bespreekt u met uw aannemer welke werkzaamheden hij uitvoert. Op basis van het gesprek stuurt de aannemer u een offerte. Het is goed om de offerte kritisch door te nemen. Zoals u in het voorbeeld al heeft gelezen, gaat u er vaak al snel vanuit dat iets logisch of duidelijk is. Vooral als het mondeling is besproken. Wilt u een uitbouw van 250 centimeter? Zorg dan dat de juiste afmetingen worden vastgelegd. Komt u er tijdens de verbouwing achter dat het toch praktischer is als er een extra stopcontact wordt aangelegd? Maak hier dan (prijs)afspraken over met uw aannemer en leg dit weer schriftelijk vast. Een kleine moeite die u een hoop discussie kan besparen. U gaat er misschien vanuit dat een extra stopcontact € 50,- kost. De aannemer rekent hier misschien wel € 250,- voor.

Neem bij een groot project een voorbehoud van financiering in de overeenkomst op

Kiest u voor een grote verbouwing of zelfs de volledige bouw van een huis? In veel gevallen is hiervoor financiering nodig in de vorm van een hypotheek van de bank. Het is dan verstandig om een voorbehoud van financiering in de overeenkomst op te nemen. Dit betekent dat de opdracht alleen doorgaat als u de werkzaamheden kunt financieren. Zo voorkomt u problemen als de bank een lening weigert. U kunt met een beroep op het voorbehoud van financiering de overeenkomst beëindigen. Zorg er wel voor dat het financieringsvoorbehoud duidelijk en concreet is. Vraag hier eventueel hulp bij van een (financieel) adviseur.

Leg afspraken over de betaling in de offerte vast

Uw aannemer is verplicht om de werkzaamheden uit te voeren. Daar staat tegenover dat u het afgesproken bedrag moet betalen. Maak daar goede afspraken over en leg die schriftelijk vast. Neem in de offerte op wanneer u wat betaalt. Een aanbetaling voor een verbouwing is normaal. De aannemer moet immers ook materialen kopen. Bij grote projecten zijn meestal vooraf vastgestelde termijnen opgenomen. Het is in ieder geval niet verstandig om vóór de oplevering het volledige bedrag te betalen. Een openstaande betaling kan u namelijk helpen om de aannemer te motiveren het werk zo snel mogelijk op te leveren. Als over de betalingstermijn niets is afgesproken, moet u naar de stand van het werk betalen. Maar hoeveel is dat dan? Voorkom hier discussie over en maak duidelijke betalingsafspraken en leg die dus ook schriftelijk vast.

Maak duidelijke afspraken over de oplevering

Een verbouwing die langer duurt dan verwacht is erg vervelend. Zeker als dit tot vertraging van andere noodzakelijke werkzaamheden leidt. Maak daarom duidelijke afspraken met de aannemer over de start van de werkzaamheden en de opleveringsdatum en zet die afspraken op papier. Duren de werkzaamheden langer dan afgesproken? Of komt de aannemer al een paar dagen niet meer opdagen waardoor u bang bent dat hij de opleverdatum niet haalt? Dan staat u juridisch een stuk sterker als alle afspraken zwart op wit staan. Als u niet afspreekt wat de gevolgen zijn van het niet halen van de afgesproken opleverdatum, dan moet u de aannemer eerst nog schriftelijk verzoeken om het werk alsnog binnen een redelijke termijn af te ronden. Als u afspreekt dat de opleverdatum 'fataal' is, hoeft dit niet. U kunt ook afspreken dat de aannemer per dag dat hij te laat is met de oplevering een boete aan u moet betalen. Dit is niet ongebruikelijk bij (grotere) bouwprojecten.

Tip 2: Lees de algemene voorwaarden van de aannemer

In de praktijk lezen maar weinig mensen de algemene voorwaarden als ze een aannemer inschakelen voor een verbouwing. Dat is begrijpelijk. Het is veel tekst en de inhoud is niet zo spannend. Toch is het belangrijk de algemene voorwaarden goed te lezen. De aannemer kan daarin namelijk verplichtingen opleggen die iets zeggen over wat u van het werk kunt verwachten of wat u kunt doen als u het ergens niet mee eens bent. Twijfelt u over de inhoud van de algemene voorwaarden? Neem dan eerst contact op met een jurist voor advies. Bent u het niet eens met (een of meer) van de voorwaarden? Geef dat dan schriftelijk bij uw aannemer aan en teken de overeenkomst nog niet. Kom hier eerst samen uit. En zorg dat die afspraken ook weer schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst.

Tip 3: Controleer of de aannemer bij een brancheorganisatie is aangesloten

Is de aannemer bij een brancheorganisatie aangesloten? Dan biedt dit u extra garantie en/of waarborgen. Bij de bouw van een nieuw huis kunt u meestal een beroep doen op brancheorganisatie Woningborg of SWK. Ook bij kleinere projecten is uw aannemer mogelijk bij een brancheorganisatie aangesloten. Zo zijn veel bedrijven in de woonbranche bijvoorbeeld aangesloten bij het CBW. Het voordeel van dit soort keurmerken is dat u bepaalde garanties heeft, ook als u er met de aannemer niet uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan een afbouwgarantie als uw aannemer failliet gaat. Of een nakomingsgarantie als u in een geschil met uw aannemer in het gelijk bent gesteld. Verder biedt een dergelijke garantieregeling mogelijkheden om tot een oplossing van het probleem te komen, zonder dat daar een gerechtelijke procedure voor nodig is. Het is dan ook zeker de moeite waard om hier naar te kijken.

De tips hierboven zijn bedoeld om problemen met aannemers te voorkomen. Maar misschien heeft u op dit moment al een discussie of conflict met een aannemer? Dan is het goed om te weten dat onze juristen u niet alleen kunnen helpen bij een juridisch probleem, maar ook bij het voorkomen ervan. Meld uw zaak of stel uw vraag hier.