Wat moet ik doen als mijn nieuwbouwwoning of de verbouwing van mijn bestaande woning klaar is?

Het moment waarop de aannemer aangeeft dat het werk klaar is, is een belangrijk moment. De wet koppelt daar namelijk verschillende gevolgen aan. In dit artikel leest u wat er van u verwacht wordt op het moment dat het werk aan uw woning klaar is.

Voorbeeld

U kijkt al even uit naar het moment waarop uw nieuwbouwwoning klaar is. Eindelijk is het moment daar. De aannemer nodigt u uit om de sleutels in ontvangst te nemen en het werk te beoordelen. Dit moment noemen we de oplevering . Een bijzonder moment! Maar wat wordt er eigenlijk van u verwacht?

Controleer het werk aan uw woning goed

Is de bouw of verbouwing van uw woning klaar? Dan is het belangrijk om het werk, voordat u dit in gebruik neemt, goed te controleren. Dat geldt voor een nieuwbouwwoning waarvan u de sleutels krijgt, maar bijvoorbeeld ook voor de verbouwing van uw bestaande woning of voor de renovatie van uw badkamer of keuken.

De aannemer is na oplevering meestal niet meer aansprakelijk voor gebreken

De oplevering is het moment waarop de aannemer aangeeft dat het werk klaar is en met u het werk naloopt. Geef het tijdens de oplevering duidelijk aan als u ergens ontevreden over bent. En leg ook schriftelijk vast waar u ontevreden over bent. U legt dit vast in een document dat we het proces-verbaal van oplevering noemen. Voor alle punten (gebreken) in het proces-verbaal van oplevering is de aannemer namelijk na de oplevering nog wel aansprakelijk. Heeft uw aannemer geen proces-verbaal van oplevering bij zich? Geef dan zelf zo snel mogelijk de punten waar u niet tevreden over bent schriftelijk aan uw aannemer door. U kunt er ook voor kiezen om samen ter plaatse alle punten op te schrijven. Zet hier dan samen met uw aannemer de datum en een handtekening op.

Een deskundige meenemen naar de oplevering

Een deskundige is een ervaren persoon die met u naar de werkzaamheden van de aannemer kijkt. De kosten hiervoor moet u wel zelf betalen.

Controleer het werk ook goed als de aannemer niet met u het werk naloopt

Sommige aannemers lopen het werk niet samen met u na. Er is dan geen formele oplevering . Het moment waarop u het werk in gebruik neemt, geldt dan als oplevering. Zijn er punten waarover u niet tevreden bent, geef die dan zo snel mogelijk schriftelijk aan uw aannemer door. En doe dit bij voorkeur nog voordat u het werk zelf in gebruik neemt!

De aannemer moet opleveringsgebreken binnen een redelijke termijn herstellen

Welke termijn redelijk is hangt af van de aard en de ernst van het gebrek. Een algemene redelijke termijn is daarom niet te geven. Het is mogelijk dat hierover afspraken in de algemene voorwaarden staan. Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing. Dat moeten de partijen samen afspreken. Vaak staat dit dan in de (aannemings)overeenkomst . Controleer ook de kleine lettertjes van de overeenkomst goed. Ook is het nodig dat u kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd.

Ook na de oplevering geldt: meld gebreken zo snel mogelijk

Ontdekt u na de oplevering nog gebreken? Meld die dan zo snel mogelijk. Als u gebreken te laat meldt, heeft u mogelijk geen recht meer hebt op herstel of op vergoeding van eventuele (gevolg)schade. De aannemer is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering al zichtbaar waren, maar u niet (aantoonbaar) over heeft geklaagd.. Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat u de gebreken op tijd bij uw aannemer heeft gemeld. Daarom adviseren wij u gebreken altijd zo snel mogelijk schriftelijk te melden. Het staat u natuurlijk vrij om eerst hierover met uw aannemer in gesprek te gaan. Het is dan wel verstandig om toch nog even schriftelijk te bevestigen welke punten u heeft gemeld en wat u daar samen over heeft afgesproken.

U moet binnen 2 jaar met de aannemer tot een oplossing komen

U heeft na het ontdekken van het gebrek aan uw woning 2 jaar de tijd om er met de aannemer uit te komen. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u het gebrek ontdekt en dit bekend heeft gemaakt bij de aannemer. Meldt u het gebrek niet binnen 2 jaar na ontdekking daarvan bij de aannemer? Dan heeft u geen recht meer op een oplossing omdat uw vordering is verjaard. Wij kunnen u helpen om verjaring te voorkomen.

Heeft u een geschil met uw aannemer?

Meld uw zaak gerust bij ons. Onze juristen helpen u graag verder.