Tijdelijk contract niet verlengd door corona

Werkgevers door het hele land raken door het coronavirus in de problemen. Er is minder werk en de kosten voor personeel lopen door. Werkgevers zoeken naar manieren om tijdens de maatregelen rondom corona de (loon)kosten laag te houden. Vooral werknemers zonder vast contract , zoals werknemers met een 0 uren contract of een tijdelijk contract hebben hier tijdens de coronacrisis last van. Arbeidsovereenkomsten van werknemers met een contract voor bepaalde tijd worden bijvoorbeeld op het laatste moment toch niet omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Lees hier wat uw rechten zijn als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt vanwege het coronavirus.

Voorbeeld

Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot volgende maand. Daarna zou u een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Door de uitbraak van corona kunt u echter al een tijd niet werken. Uw werkgever laat u weten dat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus uw contract toch niet verlengd wordt. U wordt dus werkloos. Wat kunt u doen?

Voor de coronacrisis kreeg u een aanbod voor een vast contract

Werkgevers besluiten soms bij nader inzien om een arbeidsovereenkomst niet voort te zetten vanwege corona. De werkgever beroept zich dan op de uitbraak van het coronavirus en de onzekere tijd die daardoor is aangebroken. De gevolgen van corona waren volgens de werkgever op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien.

Uitgangspunt is: afspraak is afspraak

Beloofde uw werkgever u voor invoering van de coronamaatregelen een vast arbeidscontract? Of verlenging van uw tijdelijke contract? Op grond van de redelijkheid en billijkheid geldt trouw aan het gegeven woord. Er moet wel sprake zijn van een duidelijk, aantoonbaar en niet aan voorwaarden gebonden aanbod van uw werkgever. Het bewijs van dat aanbod is van belang als uw werkgever dit aanbod ontkent. Bijvoorbeeld per e-mail, per brief of in een gespreksverslag.

U heeft het aanbod geaccepteerd

U moet een aanbod om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten of om te zetten naar onbepaalde tijd eerst accepteren. Pas dan is sprake van een afspraak tot voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Het bewijs van acceptatie is belangrijk als uw werkgever ontkent dat u het aanbod heeft geaccepteerd. Bijvoorbeeld per e-mail of in een gespreksverslag. Het beste is het natuurlijk als u een door beide partijen ondertekende nieuwe arbeidsovereenkomst heeft.

Adviestool Afspiegelen

vrouw met bril achter laptop

Wordt u of vreest u ontslagen te worden wegens economische omstandigheden? Met onze adviestool over Afspiegelen kunt u direct zien of uw werkgever u mag ontslaan of niet. En zo ja, aan welke regels hij zich dan moet houden.

Start de adviestool
vrouw met bril achter laptop

Beroep op onvoorziene omstandigheden

Misschien is de uitbraak van het coronavirus aanleiding voor de werkgever om een beroep te doen op onvoorziene omstandigheden. Een rechter zal waarschijnlijk terughoudend zijn om een beroep op onvoorziene omstandigheden toe te staan. Als een rechter toetst of de uitbraak van het coronavirus een onvoorziene omstandigheid is, kan hij naar het volgende kijken:

 1. De omstandigheden op het moment waarop de afspraken over de voortzetting van de arbeidsovereenkomst werden gemaakt.
  Als de afspraken na de eerste uitbraak zijn gemaakt zal minder snel een beroep kunnen worden gedaan op onvoorziene omstandigheden. Denk hierbij aan 12 maart 2020. Toen kondigde het kabinet de eerste maatregelen rondom het coronavirus aan. Of 15 maart, toen onder andere horecagelegenheden moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 2. De noodmaatregelen die de overheid heeft genomen op advies van het RIVM.
  Een werkgever kan de omstandigheden moeilijk onvoorzien noemen als de toezegging over de voortzetting van de arbeidsovereenkomst is gedaan toen de coronamaatregelen al van kracht waren.

 3. De financiële situatie van de werkgever tijdens de coronacrisis.
  De invloed van de coronacrisis op de financiële situatie van de werkgever is ook belangrijk. Gaat het om een relatief klein MKB-bedrijf of een groot concern? Grotere concerns met een relatief grotere financiële buffer moeten tegen een stootje kunnen. Deze concerns kunnen daardoor minder snel een beroep doen op onvoorziene omstandigheden vanwege het coronavirus.

 4. Noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen om corona te beperken.
  Werkgevers die schade lijden door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Hiermee kunnen werkgevers bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90% van de loonkosten. Voorwaarde daarbij is dat de werkgever geen werknemers ontslaat tijdens de looptijd van deze regeling. Misschien had de werkgever met een beroep op de NOW de arbeidsovereenkomst kunnen voortzetten. In dat geval lijkt een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden voor de werkgever ook minder sterk.