School dicht door coronavirus, moet ik vakantie opnemen?

Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft de overheid diverse maatregelen getroffen. Zo zijn scholen en kinderopvang gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan. Ouders die moeten werken, moeten nu afspraken maken met hun werkgevers.

Voorbeeld

Vanwege het coronavirus is de basisschool van uw kind tijdelijk gesloten. U heeft geen vitaal beroep en uw werkgever verwacht dat u vanuit huis werkt. Maar u moet ook voor uw kinderen zorgen. U wilt weten of u voor de tijd dat u niet kunt werken krijgt doorbetaald. Of moet u verlof opnemen?

Calamiteitenverlof door corona

Als de school of opvang van uw kind is gesloten vanwege het coronavirus kunt u voor een korte periode calamiteitenverlof opnemen. Calamiteitenverlof is een vorm van verlof die in de regel duurt zolang de calamiteit lopende is. In de praktijk is dit meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Dit is dus niet voor de hele coronacrisis mogelijk.

Verlof opnemen door corona

Na het calamiteitenverlof moet de werknemer verlof opnemen. Dat kan in de vorm van vakantie, ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Dit kan nadelig voor een werknemer uitpakken. Daarom adviseren we werknemers om met de werkgever in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld met flexibele werktijden, of niet-gewerkte uren in de toekomst inhalen. De werkgever kan een werknemer in ieder geval niet verplichten om vanwege corona verlof op te nemen. Zorgverlof is in principe niet mogelijk als het kind dat thuis zit niet ziek is. De verwachting is dat de politiek hier nog een standpunt over inneemt.

Zorgverlof door corona

Is het kind ziek tijdens de schoolsluiting door corona? Dan kan een werknemer zorgverlof aanvragen. Nu is er immers wel sprake van ziekte. Tijdens kortdurend zorgverlof ontvangt de werknemer vaak 70% van het normale loon, voor maximaal 2 werkweken per jaar. Langdurend zorgverlof duurt maximaal 6 weken en is onbetaald. Let op: het kind hoeft niet specifiek het coronavirus te hebben. De werknemer kan natuurlijk ook met de werkgever in gesprek om zijn uren wisselend te werken en zo bijvoorbeeld in de avonduren werkzaamheden thuis uit te voeren.

Als er geen werk is door het coronavirus

In sommige gevallen kan de werknemer wel werken, maar heeft de werkgever door de coronamaatregelen minder werk voor zijn werknemers. Voorheen gold hiervoor de regeling Werktijdverkorting. Vanwege het coronavirus is er vanuit de overheid echter een tijdelijke vervanger: De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Meer over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid

Kinderopvang voor ouders in vitale beroepen

Voor ouders met een ‘vitaal beroep’, zoals in de zorg, bij de politie of in het openbaar vervoer gelden aangepaste regels tijdens de coronacrisis. Als beide ouders zo’n cruciaal beroep hebben, kunnen de kinderen naar school of de opvang. Gezinnen waar 1 ouder een vitaal beroep heeft, moeten in principe zelf de kinderopvang regelen. Als het echt niet lukt om zelf de kinderen op te vangen tijdens de coronacrisis, kunnen de ouders alsnog een beroep doen op de school of kinderopvang.

Meer over het coronavirus

Bekijk onze speciale pagina over het coronavirus