Maximale huurverhoging in 2024: dit zijn de regels

De verhuurder mag de huur van een huurwoning tussentijds verhogen, maar is hierbij wel gebonden aan regels. Deze regels verschillen voor de sociale en vrije huursector. In dit artikel lees je welke regels er gelden voor een jaarlijkse huurverhoging in 2024. Ook lees je hoe je bezwaar kan maken als je het niet eens bent met de jaarlijkse huurstijging.

Voorbeeld

Je krijgt van je huisbaas bericht dat de huur verhoogd wordt. Je wilt weten of de verhuurder deze huurverhoging mag doorvoeren. Moet je het voorstel accepteren of mag je de hogere huurprijs ook weigeren?

Wat is de maximale huurverhoging?

Voor huurverhoging gelden een aantal regels. De huur van een huurwoning mag 1 keer per 12 maanden stijgen. Dit geldt zowel in de sociale huursector als de vrije huursector. De maximale huurverhogingspercentages verschillen echter wel per sector. Of je een woning huurt in de sociale sector of in de vrije sector hangt af van de kale huurprijs die je bij de start van je huurcontract betaalde en de huurliberalisatiegrens.
De kale huurprijs is de prijs die je betaalt voor de woning, zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht.
De huurliberalisatiegrens is het maximale huurbedrag voor een huurwoning in de sociale huursector. Als de kale huurprijs (bij de start van je huurcontact) hoger is dan de geldende huurliberalisatiegrens, valt de verhuur van die woning in de vrije sector. Controleer of je een woning huurt in de sociale of vrije sector op de website van de Rijksoverheid.

Huurverhoging vrije sector woning in 2024

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt in principe veel vrijheid. Huurder en verhuurder spreken in de huurovereenkomst de jaarlijkse huurverhoging af. Voor de vrije sector is de maximale huurstijging vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Staat in jouw huurcontract een lager percentage dan 5,5%, dan geldt dat lagere percentage. Een hoger percentage mag dus niet. Jouw verhuurder mag alleen een huurverhoging doorvoeren als dat ook met jou is afgesproken in het huurcontract. Is dat niet afgesproken, maar wil hij de huur wel indexeren? Dan moet jouw verhuurder je een nieuw huurcontract aanbieden.

Huurverhoging sociale huurwoningen in 2024

Voor huurwoningen in de sociale sector stelt de overheid ieder jaar de maximale huurverhoging vast. De hoogte van de stijging is afhankelijk van je inkomen.
Voor huishoudens met een lager inkomen (zie tabel) geldt vanaf 1 juli 2024 dat de verhuurder de huur mag verhogen met maximaal 5,8% als de kale huurprijs hoger is dan € 300,-. Deze percentages gelden ook voor de huur van een kamer of een woonwagen(standplaats).
Is de kale huurprijs lager dan € 300,- dan mag de huur verhoogd worden met maximaal € 25,-.

Voor huishoudens met hogere inkomens mag het bedrag waarmee de huur stijgt groter zijn. Namelijk € 50,- voor hogere middeninkomens en € 100,- voor hoge inkomens. De verhuurder kijkt hierbij naar het inkomen van 2 jaar terug. Het inkomen van de personen die op het moment van de huurverhoging ingeschreven staan op het betreffende adres telt hierbij mee. Daarom wordt dit het huishoudinkomen genoemd. In onderstaande tabel zie je welke percentages van toepassing zijn als je een hoger inkomen hebt.

Maximale huurverhoging na 1 juli 2024

 

Lager (midden) inkomen

Hoger middeninkomen

Hoog inkomen

Eenpersoons huishouden

In 2022 niet hoger dan: € 52.753,-

In 2022 tussen: € 52.753,- - € 62.191,-

In 2022 hoger dan € 62.191,-

Meerpersoons huishouden

In 2022 niet hoger dan € 61.046,-

In 2022 tussen: € 61.046,- - € 82.921,-

In 2022 hoger dan € 82.921,-

Maximale huurverhoging

5,8% (bij huur hoger dan €300,-)

€25,- (bij huur lager dan €300,-)

€50,-

€100,-

Welke aanvullende regels gelden er voor huurverhoging in de sociale sector?

Huur je een woning in de sociale sector, dan gelden er nog een aantal aanvullende regels voor huurverhoging. Zo moet de verhuurder minimaal 2 maanden voor de huurverhoging schriftelijk aan de huurder laten weten dat hij de huur wil verhogen. Het huurverhogingsvoorstel moet dan ook aan een aantal eisen voldoen:

  • De verhuurder moet de oude en nieuwe (kale) huurprijs vermelden.
  • De verhuurder moet de hoogte van de huurverhoging vermelden.
  • De verhuurder moet een inkomensindicatie van de Belastingdienst meesturen als hij een hogere huurverhoging wil doorvoeren vanwege jouw hogere inkomen.
  • De verhuurder moet vermelden op welke dag hij de huurverhoging wil laten ingaan.
  • De verhuurder moet laten weten hoe je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Voldoet jouw verhuurder niet aan deze eisen, dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Je kunt bezwaar maken tegen de toename van de huur door een aangetekende brief naar de verhuurder te sturen. Geef daarin aan waarom je het niet eens bent met de huurverhoging. Je kunt hiervoor gebruik maken van onze voorbeeldbrief 'Bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging'. In deze brief staan de verschillende redenen om bezwaar te maken. Zorg er voor dat jouw bezwaarbrief bij jouw verhuurder binnen is voordat de huurverhoging ingaat. Is jouw verhuurder het oneens met jouw bezwaar, dan moet hij de Huurcommissie inschakelen om zijn huurverhogingsvoorstel te laten toetsen. De verhuurder heeft hiervoor de tijd tot 6 weken na de datum waarop hij de huurverhoging wil laten ingaan. Als de verhuurder de Huurcommissie niet inschakelt, dan gaat de huurverhoging niet door.

Voorbeeldbrief: Bezwaar tegen huurverhoging

Download de voorbeeldbrief die past bij jouw situatie om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Voorbeeldbrief Bezwaar huurverhoging sociale huur DOCX, 19 kB Download
Voorbeeldbrief Bezwaar huurverhoging vrije sector DOCX, 18 kB Download