Door het coronavirus minder werk. Wat zijn mijn rechten?

Het coronavirus (COVID-19) treft veel bedrijven. Sommige werkgevers hebben minder werk voor hun werknemers, bijvoorbeeld omdat ze veel handel drijven met landen als China, Italië en de Verenigde Staten. In dit artikel leest u wat de gevolgen voor werknemers zijn als er minder werk is door het coronavirus.

Voorbeeld

Door het coronavirus zijn bij uw werkgever zaken met Italië opgeschort. Daardoor is er voor u en uw collega’s veel minder werk. U wilt weten wat dit voor uw baan en inkomen betekent.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De uitbraak van het coronavirus is een situatie van overmacht. Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers tijdelijk minder uren te laten werken. Voor de tijd dat zij niet werkten, kregen zij dan een WW-uitkering. De situatie rondom corona zorgt voor zo veel aanvragen, dat deze regeling is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Deze Maatregel werd eerder ook wel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud genoemd. In deze regeling kan een werkgever een tegemoetkoming in loonkosten krijgen als de omzet erg terugloopt door het coronavirus.
(Update 25-02-2022: het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Wat betekent de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten door het coronavirus voor mij als werknemer?

Als er minder werk is door het coronavirus moet de werkgever het volledige loon doorbetalen aan de werknemer. Dat is een van de voorwaarden die de overheid aan de werkgever oplegt. Daarnaast mag de werkgever de werknemer niet vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan in de periode dat hij een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt.

Heeft een tegemoetkoming in de loonkosten invloed op mijn WW-recht en de hoogte van mijn WW?

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid staat los van de uitvoering van de WW. Dit is anders dan voorheen was geregeld in de regeling Werktijdverkorting. Deze uitkering heeft dus geen invloed op de WW-rechten van werknemers. De hoogte en duur van de opgebouwde WW-rechten blijven intact.

Werknemers met een flexibel contract

De tegemoetkoming in de loonkosten vanwege het coronavirus geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten of mensen met een 0-uren contract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Wat moet ik als werknemer doen voor deze tegemoetkoming?

De werknemer hoeft niets te doen voor de tegemoetkoming in loonkosten vanwege corona. Dat loopt via de werkgever.

Moet ik tijdens de tegemoetkoming in de loonkosten werken?

Of er wel of niet gewerkt wordt tijdens de coronacrisis is geen onderdeel van de regeling. Dat is een afspraak die werknemer en werkgever samen maken. Misschien kan de werknemer wel andere werkzaamheden verrichten, of vanuit thuis werken. Wat mogelijk is verschilt echter per bedrijf en type werkzaamheden.

Meer over het coronavirus

Bekijk onze speciale pagina over het coronavirus