Geldigheid van vakantiedagen en corona

Veel werknemers nemen door het coronavirus nu geen vakantiedagen op. Ze kunnen immers toch nergens naar toe. Ontspanning en rust zijn natuurlijk belangrijk, zeker in tijden van corona. Maar hoe zit het juridisch?

Voorbeeld

Vanwege het coronavirus zijn de grenzen van Frankrijk gesloten. Uw geplande vakantie kan daarom helaas niet doorgaan. U wilt nu liever doorwerken zodat u later dit jaar, als de coronamaatregelen hopelijk verminderd zijn, misschien nog met vakantie kunt. Een deel van de vakantiedagen die u voor deze vakantie had ingezet, vervalt echter per 1 juli. U wilt weten of u deze vakantiedagen toch nog na de coronacrisis kunt inzetten.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In het arbeidsrecht kennen we wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet staat dat de werknemer per jaar recht heeft op 4 x het afgesproken aantal arbeidsuren per week. Werkt u 40 uur per week, dan heeft u dus 4 x 40 = 160 wettelijke verlofuren per jaar. Daar bovenop geven veel werkgevers nog extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. Wettelijke verlofuren vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke verlofuren die u opbouwt in 2020 vervallen dus op 1 juli 2021. Let op: heeft u nog wettelijke verlofuren staan die zijn opgebouwd in 2019? Dan vervallen die per 1 juli 2020. Bovenwettelijke verlofuren verjaren pas 5 jaren na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke verlofuren die u heeft opgebouwd in 2020 verjaren dus pas op 1 januari 2026. In principe heeft de uitbraak van het coronavirus geen invloed op de wettelijke geldigheid van verlof.

Meer over de geldigheid van vakantiedagen

Wettelijke verlofuren door corona langer houdbaar maken?

Stel dat per 1 juli een aantal verlofuren vervallen. Kunt u dan met uw werkgever afspreken dat die niet vervallen? Bijvoorbeeld omdat u ze pas wilt opnemen als de beperkingen vanwege het coronavirus grotendeels of geheel zijn opgeheven? Dat hangt er van af. Heeft uw werkgever onvoldoende werk en er is ruimte om deze verlofuren nu op te nemen? Dan zal een werkgever niet snel bereid zijn om die verlofuren langer houdbaar te maken. Zo zien we tijdens de huidige coronacrisis dat werkgevers werknemers juist aansporen om verlofuren op te nemen omdat er minder of helemaal geen werkaanbod is. Maar in de situatie waarin er meer dan voldoende werkaanbod is en het vanwege de werksituatie lastig is om deze verlofuren op te nemen, dan is het altijd mogelijk om met uw werkgever af te spreken dat die verlofuren langer houdbaar blijven en niet vervallen. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat u de verlofuren die per 1 juli vervallen opneemt voor 1 januari komend jaar. Leg dat wel goed schriftelijk vast. Dan kan daarover later geen misverstand ontstaan.

In deze moeilijke tijden is goed werkgeverschap en goed werknemerschap vaak toch de beste sleutel naar een oplossing aanneemsom.