Introductie

Krijg ik mijn vakantiedagen uitbetaald als mijn arbeidsovereenkomst stopt?

Hulp

Begrippen

Arbeidsovereenkomst

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst, de oproepovereenkomst, de uitzendovereenkomst.

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Dit worden wettelijke vakantiedagen genoemd. Het is ook mogelijk dat u als werknemer meer vakantiedagen krijgt. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. 

Uw vakantiedagen blijven niet altijd geldig. Wettelijke vakantiedagen dient u op te nemen binnen 6 maanden na het einde van het jaar. Daarna vervallen ze. Wanneer de vakantiedagen vervallen kunt u deze niet meer opnemen of laten uitbetalen. Goed om te weten is dat bovenwettelijke vakantiedagen pas vervallen na 5 jaar.

Niet altijd zijn de regels rondom vakantiedagen even duidelijk of bekend. Heeft u bijvoorbeeld nog vakantiedagen over als uw arbeidsovereenkomst stopt? Door de volgende vragen te beantwoorden, krijgt u een antwoord op deze en andere vragen. Komt u er tijdens het doorlopen van de tool niet uit, klik dan op Hulp. Hier geven wij meer uitleg over de vraag, de gebruikte begrippen en vindt u mogelijkheden om contact met ons op te nemen.