Schade aan mijn auto door obstakels in de berm

In dit voorbeeld uit de praktijk leest u over rechten en plichten als u schade heeft aan uw auto door obstakels in de berm, bijvoorbeeld betonblokken.

Voorbeeld

Mariette is met de auto op weg naar huis als zij moet uitwijken voor een stilstaande auto. Ze kiest ervoor om de berm in te rijden. Gelukkig heeft ze de stilstaande auto niet geraakt, maar wel een aantal betonblokken die in de berm lagen. Hierdoor heeft ze schade aan haar auto. Ze vraagt zich af of ze deze schade kan verhalen op de gemeente. Is de gemeente immers niet verantwoordelijk voor een goede weg?

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor een goede weg

De wegbeheerder, in dit geval de gemeente, is inderdaad verantwoordelijk voor een goede weg. Bij een gebrek aan de weg kan de gemeente eventueel aansprakelijk gesteld worden voor schade. Er is sprake van een gebrek als de weg niet aan de eisen voldoet die men in de gegeven situatie mag verwachten.

In dit geval is er geen sprake van een gebrek

De gemeente plaatst dit type betonblokken, genaamd biggenruggen, bewust om te voorkomen dat weggebruikers de bocht afsnijden of ter plaatse langs de weg parkeren. De berm ligt ook binnen de bebouwde kom. Hier hoef je niet, zoals bij een snelweg, te verwachten dat de berm vrijgehouden wordt. Wel mag je verwachten dat de obstakels goed zichtbaar zijn. Dat was in dit geval zo.

Van de automobilist wordt oplettendheid verwacht

Ook als er wel een gebrek zou zijn, dan nog is de gemeente in dit geval niet aansprakelijk. Van de weggebruiker mag namelijk ook verwacht worden dat zij goed op let tijdens het rijden. Daarbij kunnen verschillende omstandigheden een rol spelen. In dit geval gebeurde het overdag. Dan zouden de betonblokken zeker goed zichtbaar moeten zijn. Ze liggen al jaren in die berm en de berm bevindt zich vlakbij het woonadres van Mariette. Ze zegt ook dat ze wist dat daar de blokken lagen. Uit de rechtspraak blijkt dit een belangrijke rol te spelen. Mariette had de situatie kunnen vermijden, door bijvoorbeeld een andere route te nemen of door te wachten tot de stilstaande auto zijn weg vervolgde.

Bewijslast voor de automobilist

Als bovenstaande allemaal geen problemen zou opleveren, moet er nog rekening mee gehouden worden dat Mariette moet kunnen bewijzen dat haar schade het gevolg is van het gebrek. De bewijslast van de schade ligt bij haar. Helaas moet de jurist die zij benadert aan Mariette uitleggen dat de gemeente in dit geval niet aansprakelijk is. Ze kan de schade dus niet verhalen op de gemeente.

Alle feiten en omstandigheden zijn van belang

De verhaalsmogelijkheden kunnen veranderen als de feiten en omstandigheden in deze praktijksituatie veranderen. Bijvoorbeeld als de betonblokken niet zichtbaar zijn of u niet bekend bent ter plaatse. En als er sprake is van overmacht, waardoor u moest uitwijken naar de berm en u dit kunt bewijzen. 

Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling wegbeheerder

Gebruik deze brief als u de wegbeheerder aansprakelijk wilt stellen voor een gebrek aan de weg. 

Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling wegbeheerder DOCX, 20 kB Download