Mijn product was al kapot bij ontvangst

Het lijkt zo simpel: Tot aan de aflevering is de webshop verantwoordelijk voor een correcte levering van uw product. Dit betekent dat u als consument pas zelf verantwoordelijk bent op het moment dat de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Maar wat nu als u bij de overdracht niet kon vermoeden dat het product beschadigd of niet werkend was?

Voorbeeld

U koopt een nieuwe tablet bij een webshop. Het pakket wordt bezorgd en aangezien de buitenzijde onbeschadigd is, accepteert u deze. Na het uitpakken van uw tablet komt u erachter dat er een scheur in het scherm zit. U weet zeker dat u het product niet heeft laten vallen, die scheur moet dus eerder zijn ontstaan. De webshop weigert u te geloven en legt de schuld van het kapotte scherm bij u. Om die reden wordt uw tablet niet kosteloos omgeruild of gerepareerd. Ook krijgt u uw geld niet terug.

Mijn product was kapot bij ontvangst en ik wil mijn geld terug

De online aankoop was korter dan 14 dagen geleden 

Maak gebruik van uw herroepingsrecht
Hiervoor kunt u het herroepingsformulier gebruiken dat u van de verkoper heeft ontvangen, of u gebruikt ons herroepingsformulier.

U hoeft geen reden op te geven
Wanneer u het product beschadigd heeft ontvangen, adviseren wij om juist wel in het herroepingsformulier te vermelden dat u herroept omdat het product beschadigd is. Maak ook foto’s van de beschadigingen. Dit voorkomt een discussie tussen u en de verkoper over wanneer de beschadigingen zijn ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Uw product veilig retourneren
Het herroepingsformulier stopt u in de doos waarin u het product ook terugstuurt. Zorg ervoor dat u een bewijs hebt van verzending, omdat u moet kunnen aantonen dat u binnen 14 dagen na aflevering van het product een beroep op het herroepingsrecht hebt gedaan. Dat het pakket eventueel buiten de termijn van 14 dagen bij de verkoper aankomt, is niet van belang. Let er op dat u het product terugstuurt op uw risico. Ontstaan er beschadigingen tijdens het vervoer naar de verkoper of komt het product niet aan? Dan bent u daarvoor aansprakelijk. Afhankelijk van de waarde van het product kan het daarom verstandig zijn om het product aangetekend of verzekerd te verzenden. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

De online aankoop was langer dan 14 dagen geleden

Heb ik nog herroepingsrecht?
Omdat u niet meer binnen de termijn van 14 dagen vanaf de aflevering zit, kunt u alleen gebruik maken van uw wettelijke herroepingsrecht wanneer u niet of niet goed geïnformeerd bent over uw herroepingsrecht. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier.
Heeft de webshop ruimere retourtermijnen?
Verschillende webshops geven u meer dagen de tijd om producten te retourneren en uw geld terug te krijgen. Dit kan uiteenlopen van 30 dagen tot in sommige gevallen 100 dagen of nog ruimer. Kijk hiervoor in de voorwaarden die bij uw overeenkomst horen om na te gaan of voor u ook een ruimere periode geldt. En of u nog voldoet aan de voorwaarden om het product terug te mogen sturen.
Hoe kan ik het product veilig retourneren?
Voldoet u nog aan de voorwaarden om het product terug te sturen? Volg dan de stappen zoals deze in de voorwaarden zijn aangegeven. Let er op dat u het product terugstuurt op uw risico. Ontstaan er beschadigingen tijdens het vervoer naar de verkoper of komt het product niet aan? Dan bent u daarvoor aansprakelijk. Afhankelijk van de waarde van het product kan het daarom verstandig zijn om het product aangetekend of verzekerd te verzenden. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier.

Kunt u geen gebruik maken van uw wettelijke herroepingsrecht en heeft u ook op grond van de overeenkomst geen ruimere mogelijkheden om het product terug te sturen en uw geld terug te krijgen? Dan is het helaas niet mogelijk om direct uw geld terug te krijgen. Wel kunt u actie ondernemen om de webshop het product te laten herstellen of vervangen.

Mijn online bestelde product was kapot bij ontvangst en ik wil graag een werkend product

De aankoop was korter dan 14 dagen geleden

Neem contact op met de verkoper
Wilt u een goed werkend product ontvangen dan is de eerste stap contact opnemen met de verkoper en het probleem melden. Doe dat zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 2 maanden nadat u het probleem ontdekt heeft. Zorg er ook voor dat u kunt aantonen dat u het probleem bij de verkoper hebt gemeld door hierover bijvoorbeeld een e-mail naar de verkoper te sturen en de reactie op deze e mail of de automatische ontvangstbevestiging te bewaren.
Lost de verkoper het probleem niet voor u op?

Dan is de volgende stap om na te gaan of u garantie heeft gekregen bij uw aankoop en of dit probleem onder de garantievoorwaarden valt en binnen de looptijd van de garantie is ontstaan. In de garantievoorwaarden zal ook opgenomen zijn wie u de garantie verstrekt heeft. Dit is ook degene waar u een beroep moet doen op de garantie. Dit zal over het algemeen de fabrikant of de verkoper zijn.

Valt uw probleem niet onder een garantie?

Dan is het ook mogelijk dat u op grond van de wet recht hebt op herstel of vervanging van het product. Dit is de derde stap. Een product moet namelijk voldoen aan de overeenkomst die u hebt gesloten, waarbij u onder andere afhankelijk van het type product en de prijs bepaalde verwachtingen mag hebben. Voldoet het product niet aan deze verwachting en, dan noemen we dat non-conformiteit. Om non-conformiteit aan te tonen, moet ook verdedigbaar zijn dat dit probleem op het moment van aflevering al in het product aanwezig was. Voor problemen die in de eerste 12 maanden na aflevering ontdekt worden, hoeft u dit niet aan te tonen. In de wet wordt er namelijk vanuit gegaan dat problemen die binnen 12 maanden ontstaan er al waren op het moment van af levering van het product.

De online aankoop was langer dan 14 dagen geleden

Neem contact op met de verkoper
Wilt u een goed werkend product ontvangen dan is de eerste stap contact opnemen met de verkoper en het probleem melden. Doe dat zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 2 maanden nadat u het probleem ontdekt heeft. Zorg er ook voor dat u kunt aantonen dat u het probleem bij de verkoper hebt gemeld door hierover bijvoorbeeld een e-mail naar de verkoper te sturen en de reactie op deze e mail of de automatische ontvangstbevestiging te bewaren.
Lost de verkoper het probleem niet voor u op?
Dan is de volgende stap om na te gaan of u garantie heeft gekregen bij uw aankoop en of dit probleem onder de garantievoorwaarden valt en binnen de looptijd van de garantie is ontstaan. In de garantievoorwaarden zal ook opgenomen zijn wie u de garantie verstrekt heeft. Dit is ook degene waar u een beroep moet doen op de garantie. Dit zal over het algemeen de fabrikant of de verkoper zijn.
Valt uw probleem niet onder een garantie?
Dan is het ook mogelijk dat u op grond van de wet recht hebt op herstel of vervanging van het product. Dit is de derde stap. Een product moet namelijk voldoen aan de overeenkomst die u hebt gesloten, waarbij u onder andere afhankelijk van het type product en de prijs bepaalde verwachtingen mag hebben. Voldoet het product niet aan deze verwachting en, dan noemen we dat non-conformiteit. Om non-conformiteit aan te tonen, moet ook verdedigbaar zijn dat dit probleem op het moment van aflevering al in het product aanwezig was. Voor problemen die in de eerste 12 maanden na aflevering ontdekt worden, hoeft u dit niet aan te tonen. In de wet wordt er namelijk vanuit gegaan dat problemen die binnen 12 maanden ontstaan er al waren op het moment van af levering van het product.
Stuur een ingebrekestelling
Middels een zogenoemde ingebrekestelling kunt u de verkoper aanspreken op zijn verplichting om een goed product aan u te leveren. Een voorbeeldbrief van een ingebrekestelling vindt u hier. De verkoper kijkt vervolgens of hij het probleem kan herstellen of dat hij het product moet vervangen. Het kan ook zijn dat de verkoper van mening is dat het product wel goed is. Is dit het geval, neem dan contact met ons op.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard