Mijn TV is kapot gegaan buiten de garantietermijn. Blijf ik nu zitten met een kapotte TV?

Voor veel verkochte artikelen geldt een garantietermijn. Soms gaat een product kapot als de garantietermijn verstreken is. In dit artikel leest u waar u recht op heeft als een product dat u heeft gekocht buiten de garantietermijn van de leverancier kapot gaat of gebreken vertoont.

Voorbeeld

U heeft ruim een jaar geleden een prachtige, grote en dure flatscreen televisie gekocht. De televisie kostte € 1.000,-. U bent een sportliefhebber en vindt het geweldig sportwedstrijden op een groot en haarscherp scherm te bekijken. Net voordat het WK voetbal begint, doet de tv het niet meer. U trekt aan de bel bij de winkel waar u de tv heeft gekocht. Daar krijgt u te horen dat de garantie helaas maar 12 maanden bedroeg en dat die termijn nét verstreken is. De winkel kan niets voor u doen. Staat u nu met lege handen, of toch niet?

Regels bij koop van een product

Wie iets koopt mag ervan uitgaan dat dat het gekochte product aan de eigenschappen voldoet die hij er redelijkerwijs van mocht verwachten. Dat heet volgens de wet conformiteit. Er is sprake van non-conformiteit als iets dat iemand heeft gekocht niet aan de redelijkerwijze te verwachten eisen voldoet. De bewijslast daarvan ligt meestal bij de koper. 

Wat een koper mag verwachten van het product wordt niet alleen bepaald door het normaal gebruik daarvan en de inhoud van de schriftelijke overeenkomst, maar bijvoorbeeld ook door de prijs en door mededelingen en toezeggingen van de verkoper over het product. Wie een televisie koopt, hoeft niet te verwachten dat deze al na een jaar kapot gaat. De koper moet wel kunnen bewijzen dat de TV kapot is en dat de oorzaak niet bij hemzelf ligt. Dat kan bijvoorbeeld door een rapport van een onafhankelijk expert. Als een consument bij een winkel koopt, ligt die bewijslast de eerste 12 maanden zelfs bij de winkel. Maar ook als de koper een verlengde garantie heeft gekocht bij de aanschaf van het product kan hij daar misschien met succes een beroep op doen.

De verkoper moet het probleem oplossen

Bij non-conformiteit moet de koper de verkoper in principe altijd eerst in de gelegenheid stellen, het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door herstel of vervanging. Mocht de televisie in bovenstaand voorbeeld niet meer te herstellen zijn, dan zou de winkel een vervangende televisie moeten leveren.
De verkoper mag de koper niet verwijzen naar de fabrikant. De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van een goed product aan de koper. Als de verkoper niet wil meewerken kan de koper de zaak voorleggen aan de rechter. Of bij de geschillencommissie, als de verkoper daarbij is aangesloten.

Direct online advies bij problemen met een aankoop

vrouw met bril achter laptop

Onze juristen staan altijd voor u klaar bij een juridische hulpvraag. Maar soms wilt u gewoon meteen weten waar u aan toe bent. Deze gratis adviestool geeft u direct informatie en advies.

Start de adviestool
vrouw met bril achter laptop