Salderen energie zonnepanelen: veelgestelde vragen

Update: 29-02-24 - Zonnepanelen zijn een belangrijk middel om te besparen op de stijgende energieprijzen. Een extra voordeel van zonnepanelen is het salderen van energie. Met de salderingsregeling krijgt u een terugleververgoeding voor de energie uit zonnepanelen die u niet gebruikt van de energieleverancier. Door de variabele energieprijzen willen sommige energieleveranciers nu ook maandelijks salderen. Het antwoord op veelgestelde vragen over salderen en terugleveren leest u hier.

Wat is salderen?

Salderen van energie betekent dat u stroom die zonnepanelen opwekken verrekent met de stroom die het energiebedrijf heeft geleverd. Dit is geregeld in de salderingsregeling. Alle stroom die u meer opwekt, levert u terug aan de energieleverancier. Voor teruggeleverde stroom krijgt u een terugleververgoeding. U ontvangt dan een bepaald bedrag per kilowattuur dat u teruglevert aan de energieleverancier. Dat bedrag is helaas vaak lager dan wat u vandaag de dag voor een kilowattuur betaalt aan het energiebedrijf.

Hoe lang mag je nog salderen?

De regering wilde de salderingsregeling afbouwen. De Eerste Kamer was het hier niet mee eens. Daarom heeft de overheid besloten dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voorlopig niet wordt afgebouwd. Goed nieuws voor mensen die zonnepanelen op het dak hebben liggen of nog van plan zijn dit te gaan doen. Het plan was dat in 2025 nog 64% van de door zonnepanelen opgewekte stroom gesaldeerd mocht worden. Dit zou daarna jaarlijks steeds minder worden. Totdat het in 2031 helemaal niet meer mogelijk zou zijn om te salderen. Dat plan gaat niet door, maar niet uitgesloten is dat de overheid in de toekomst toch met nieuwe plannen komt om de salderingsregeling af te bouwen. 

Maandelijks salderen, mag dat?

In de salderingsregeling is het verboden om teruggeleverde energie van zonnepanelen maandelijks te salderen. Minister Jetten van Klimaat en Energie en toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) vinden dit ook. De salderingsregeling was over salderen van energie wat onduidelijk. In de wet wordt namelijk alleen gesproken over ‘saldering per periode’. Dit zou dus ook per maand kunnen zijn. Maar er is nu een wetsvoorstel om alleen saldering per jaar toe te staan. Eerder besliste de rechter al dat salderen jaarlijks moet gebeuren. Ook de Geschillencommissie Energie komt nu tot dezelfde uitspraak.

Wat is het voordeel van jaarlijks salderen?

Onder de salderingsregeling werd de stroom die uw zonnepanelen terugleveren tot nu toe jaarlijks verrekend. Maar door de fors gestegen gasprijzen boden veel energiebedrijven alleen nog variabele (wisselende) energietarieven aan. In plaats van maandelijks te salderen wilden sommige energieleveranciers daarom ook per maand teruggeleverde stroom uit zonnepanelen salderen. Voor eigenaren van zonnepanelen is dat nadelig. Zonnepanelen wekken in de zomer het meeste stroom op, maar de meeste huishoudens verbruiken in de winter meer energie. Bij maandelijks salderen kan in de zomer opgewekte en teruggeleverde energie niet worden weggestreept tegen in de winter verbruikte energie. De energiekosten kunnen daardoor flink stijgen. Het behouden van de bestaande salderingsregeling zorgt ervoor dat die stijging er niet (of veel minder) is. Dus heb je zonnepanelen en vaste energietarieven? Dan kun je met het behouden van de salderingsregeling, opgewekte en teruggeleverde energie wel jaarlijks tegen elkaar weg blijven strepen. 

Ik heb een dynamisch energiecontract. Is tussentijds/maandelijks salderen daarbij wel toegestaan?

Een dynamisch energiecontract werkt met steeds wisselende uurtarieven. Er is daarom ook géén vast teruglevertarief. Anders dan bij een energiecontract met een vaste energietarieven, mag de energiemaatschappij bij deze contractvorm daarom wel tussentijds/maandelijks salderen.

Mag de energieleverancier mij een lagere terugleververgoeding bieden?

Heeft u in uw contract vaste leveringstarieven afgesproken? Dan heeft u ook een vaste terugleververgoeding. Deze mag uw leverancier alleen veranderen als het in de algemene voorwaarden staat. 

Heeft u een contract met een variabel tarief? Dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar: namelijk op 1 januari en op 1 juli. Maar het mag ook op een ander moment, of zelfs vaker dan 2 keer per jaar. Dit is alleen toegestaan als het in de voorwaarden van uw contract staat. In de Elektriciteitswet 1998 staat dat deze terugleververgoeding ‘redelijk’ moet zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. 

Mag de energieleverancier de terugleververgoeding aanpassen?

Of uw energieleverancier de terugleververgoeding mag verlagen hangt af van uw contract en de bijbehorende voorwaarden. Als u meer energie uit zonnepanelen teruglevert dan verbruikt, ontvangt u over de extra opgewekte energie een vergoeding van de energieleverancier. In de Elektriciteitswet 1998 staat dat deze terugleververgoeding ‘redelijk’ moet zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. 

Wat is een redelijke terugleververgoeding?

Wat een redelijke terugleververgoeding is, wordt door sommige energiebedrijven nogal ruim uitgelegd. Zo krijgt u bij de ene energieleverancier slechts een klein deel van het bedrag dat u zelf moet betalen voor een kilowattuur terug en is bij andere energiebedrijven de terugleververgoeding gelijk aan de prijs die u zelf betaalt. Dat laatste komt wel steeds minder voor en energiebedrijven zoals Eneco hebben hun terugleververgoeding sterk verlaagd. Van soms wel € 0,56 per Kwh naar € 0,09 per Kwh. Dat is nadelig als uw zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken dan u verbruikt.

Mag de energieleverancier terugleverkosten in rekening brengen?

Steeds meer energieleveranciers brengen terugleverkosten in rekening voor de stroom die de klant teruglevert aan de energieleverancier. Dat doen ze omdat ze een enorme hoeveelheid aan teruggeleverde stroom moeten verwerken. De energieleveranciers mogen deze kosten in rekening brengen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier ook toezicht op. Wel onderzoekt de ACM of de kosten die in rekening gebracht worden onredelijk zijn of niet. De ACM kreeg hierover veel vragen van comsumenten.

Wat als mijn energieleverancier de salderingsregeling of terugleververgoeding wil aanpassen?

Als uw energieleverancier minder wil betalen voor stroom uit uw zonnepanelen of in andere termijnen wil salderen, meld uw zaak dan snel en eenvoudig online. Onze juristen helpen u graag verder.