Salderingsregeling zonnepanelen: veelgestelde vragen

Zonnepanelen zijn een belangrijk middel te besparen op de stijgende energieprijzen. Een extra voordeel van zonnepanelen is het salderen van energie. Met de salderingsregeling krijgt u een terugleververgoeding voor de energie uit zonnepanelen die u niet gebruikt van de energieleverancier. Door de variabele energieprijzen willen sommige energieleveranciers nu ook per maand gaan salderen. Het antwoord op veelgestelde vragen over de salderingsregeling en terugleververgoeding leest u hier.

Wat is de salderingsregeling?

Salderen van energie betekent dat u stroom die zonnepanelen opwekken verrekent met de stroom die het energiebedrijf heeft geleverd. Dit is geregeld in de salderingsregeling. Alle stroom die u meer opwekt, levert u terug aan de energieleverancier. Voor teruggeleverde stroom krijgt u een terugleververgoeding. U ontvangt dan een bepaald bedrag per kilowattuur dat u teruglevert aan de energieleverancier. Dat bedrag is helaas vaak lager dan wat u vandaag de dag voor een kilowattuur betaalt aan het energiebedrijf

Maandelijks salderen, mag dat?

Onder de salderingsregeling werd de stroom die uw zonnepanelen terugleveren tot nu toe jaarlijkse verrekend. Maar door de fors gestegen gasprijzen bieden steeds meer energiebedrijven alleen nog maandelijks variabele (wisselende) energietarieven aan. Daarom willen sommige energieleveranciers nu ook per maand teruggeleverde stroom uit zonnepanelen salderen. Voor eigenaren van zonnepanelen is dat nadelig. Zonnepanelen wekken in de zomer het meeste stroom op, maar de meeste huishoudens verbruiken in de winter meer energie, Bij maandelijks salderen kan  in de zomer opgewekte en terug geleverde energie niet worden weggestreept tegen in de winter verbruikte energie. De energiekosten kunnen daardoor flink stijgen

Salderen van energie uit zonnepanelen alleen jaarlijks

In de salderingsregeling is het verboden om teruggeleverde energie van zonnepanelen maandelijks te salderen. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft dat op 23 september 2022 bekend gemaakt. De salderingsregeling was over salderen van teruggeleverde energie wat onduidelijk. In de wet wordt namelijk alleen gesproken over ‘saldering per periode’. Dit zou dus ook per maand kunnen zijn. Maar de minister heeft nu besloten de wet aan te passen en alleen saldering per jaar toe te staan.

Mag de energieleverancier mij een lagere terugleververgoeding bieden?

Nee, het energiebedrijf mag geen lager teruglevertarief voor gesaldeerde energie hanteren. De salderingsregeling gaat over het tegen elkaar wegstrepen van de hoeveelheid teruggeleverde en verbruikte energie.  De energieleverancier mag hierbij geen rekening houden met tarieven. Pas wanneer uw zonnepanelen meer stroom opleveren dan verbruikt, moet de energieleverancier een ‘redelijk tarief’ aan terugleververgoeding aanbieden voor uw extra energieopbrengst.

Mag de energieleverancier de terugleververgoeding aanpassen?

Of uw energieleverancier de terugleververgoeding mag verlagen hangt af van uw contract en de bijbehorende voorwaarden. Als u meer energie uit zonnepanelen teruglevert dan verbruikt, ontvangt u over de extra opgewekte energie een vergoeding van de energieleverancier. In de Elektriciteitswet 1998 staat dat deze terugleververgoeding ‘redelijk’ moet zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. 

Wat is een redelijke terugleververgoeding?

Wat een redelijke terugleververgoeding is, wordt door sommige energiebedrijven nogal ruim uitgelegd. Zo krijgt u bij de ene energieleverancier slechts een klein deel van het bedrag dat u zelf moet betalen voor een kilowattuur terug en is bij andere energiebedrijven de terugleververgoeding gelijk aan de prijs die u zelf betaalt. Dat laatste komt wel steeds minder voor en energiebedrijven zoals Eneco hebben hun terugleververgoeding sterk verlaagd. Van soms wel € 0,56 per Kwh naar € 0,09 per Kwh. Dat is nadelig als uw zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken dan u verbruikt.

Wat als mijn energieleverancier de salderingsregeling of terugleververgoeding wil aanpassen?

Als uw energieleverancier minder wil betalen voor stroom uit uw zonnepanelen of in andere termijnen wil salderen, meld uw zaak dan snel en eenvoudig online. Onze juristen helpen u graag verder.