Rechter: energiemaatschappij moet jaarlijks salderen

Update: 28-02-2024 - De kantonrechter oordeelde vorig jaar maart dat energiemaatschappijen jaarlijks moeten salderen. De Geschillencommissie Energie bevestigt dit nu in een zaak die Stichting Achmea Rechtsbijstand namens een klant heeft voorgelegd.

Het energiebedrijf saldeerde tot ongenoegen van onze klant ieder kwartaal. En niet jaarlijks over het totale energieverbruik, zoals onze klant eiste. De commissie stelde de klant in het gelijk omdat de minister heeft aangegeven dat jaarlijks salderen wettelijk verplicht is.

Door deze uitspraak moet het energiebedrijf de jaarrekening opnieuw maken. Zodat er gesaldeerd wordt over een heel jaar. De klant krijgt zijn geld voor de klachtenprocedure terug en het bedrijf moet betalen voor de kosten van de behandeling van de klacht. Dit besluit kan invloed hebben op andere eigenaren van zonnepanelen en de wijze waarop energiebedrijven saldering toepassen in de toekomst.

Eerdere uitspraak kantonrechter

De kantonrechter oordeelde begin 2023 dat energiemaatschappijen door zonnepanelen opgewekte stroom op jaarbasis moeten salderen. Hoewel minister Jetten van Klimaat en Energie duidelijk heeft aangegeven dat salderen op jaarbasis moet gebeuren, bleef een aantal energiemaatschappijen over een afwijkende periode salderen. Hierop heeft Stichting Achmea Rechtsbijstand namens een klant een zaak voorgelegd aan de kantonrechter, met succes.

Met terugwerkende kracht salderen

Uit de wet blijkt niet expliciet dat energiemaatschappijen op jaarbasis moeten salderen. Sommige energiemaatschappijen stelden daarom dat saldering ook per maand of kwartaal mag. De kantonrechter heeft nu geoordeeld dat uit de bedoeling van de wet duidelijk blijkt dat salderen op jaarbasis moet gebeuren. Saldering per andere periode (zoals maand of kwartaal) is niet toegestaan. De energieleverancier moet met terugwerkende kracht alsnog jaarlijks salderen.

Lees ook: veelgestelde vragen over salderen van stroom uit zonnepanelen

Hoe moeten energiebedrijven salderen?

De kantonrechter heeft in zijn uitspraak aangegeven op welke manier de saldering plaats moet vinden. Saldering moet plaatsvindeoor de hoeveelheid afgenomen en teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar weg te strepen. Of door exact hetzelfde bedrag per kWh voor de teruggeleverde elektriciteit te vergoeden als het bedrag dat de klant per kwh betaalt voor afgenomen elektriciteit. De kantonrechter benadrukte dat dit ook geldt bij variabele tarieven.

Waarom is maandelijks salderen nadelig?

Door de fors gestegen prijzen voor energie boden energiebedrijven afgelopen jaar (vrijwel) alleen nog variabele energietarieven per maand aan. Een aantal energieleveranciers wilde hierdoor ook de door zonnepanelen opgewekte stroom per maand salderen. Maandelijks salderen is nadelig voor eigenaren van zonnepanelen. Energie die je in de zomer opwekt, kun je dan niet wegstrepen tegen in de winter verbruikte elektriciteit.

Wij verwachten jaarlijks salderen door alle energiemaatschappijen

De energiemaatschappij waar de procedure tegen liep heeft toegezegd de uitspraak na te komen en met terugwerkende kracht jaarlijks te salderen. De volgende stap is ervoor zorgen dat we voor al onze klanten waarbij dit nu nog niet gebeurt, de energieleverancier alsnog met terugwerkende kracht gaat salderen.