Sterke stijging energieprijzen: wat betekent dat voor mijn energiecontract?

Update: 23-9-2022 - De gas en elektriciteitsprijzen zijn wereldwijd enorm opgelopen en stijgen nog steeds. De energieleveranciers berekenen deze hogere prijzen aan de huishoudens door. Daar heeft u als huishouden last van of u krijgt er last van. Lees hier wat in 2022 de afspraken zijn over het aanpassen van de energietarieven.

Stijging gasprijzen

Wanneer wordt mijn energierekening duurder?

Dat is afhankelijk van het soort energiecontract. Heeft u een energiecontract met een vaste prijs en dit contract loopt door, dan heeft u daar op korte termijn geen last van.

Dit is anders als:

  • uw contract met een vaste prijs voor energie binnenkort afloopt;
  • u een contract met een variabel tarief heeft. Dit betekent dat uw energieleverancier het tarief voor gas en elektriciteit twee keer per jaar, of vaker als dat vanwege marktomstandigheden nodig is, kan aanpassen;
  • of als u een energiecontract met een dynamisch tarief heeft. In dat geval zijn de tarieven voor elektriciteit en gas gekoppeld aan de dag of uurprijs op de energiemarkt.

In deze situaties merkt u snel dat de uw energieprijzen aangepast worden.

Mag de energieleverancier de prijzen verhogen wanneer het contract afloopt?

Ja, dat mag. Wanneer het contract afloopt, mag de energieleverancier een hogere prijs vragen. De energieleverancier doet u dan meestal een nieuw aanbod. U bent vrij om op dat aanbod in te gaan of niet. U kunt ook overstappen naar een andere energieleverancier met betere tarieven. Al is het op dit moment bijna onmogelijk om bij een andere energieleverancier (veel) lagere prijzen te krijgen. De prijzen zijn bij elke leverancier op dit moment hoog. 

Mag de energieleverancier het contract tussentijds beëindigen?

Dat mag niet zomaar. Alleen in de gevallen zoals die in het contract of in de algemene voorwaarden staan omschreven. Hierbij gaat het meestal alleen om de situatie dat de klant de energierekening niet betaalt. Maar de energieleverancier mag het contract niet beëindigen alleen omdat de tarieven stijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan het energiebedrijf verplichten om energie te blijven leveren tegen de eerder afgesproken (lagere) tarieven. In sommige gevallen staat de ACM toe dat het energiebedrijf u toch hogere tarieven in rekening mag brengen. U krijgt dan wel de mogelijkheid om hiermee akkoord te gaan of niet. Wanneer het contract wordt beëindigd moet het energiebedrijf dan wel een ruime opzegtermijn hanteren, zodat u voldoende tijd heeft om een andere energieleverancier te zoeken.

Mag de energieleverancier tussentijds de voorwaarden aanpassen?

Wil de energieleverancier de energieprijzen tussentijds verhogen of het contract voortijdig opzeggen bij een vast contract? Kijk op de site van de ACM of zij hierover een afspraak hebben gemaakt met uw energieleverancier. Is dat niet het geval, meld dit dan bij de ACM. Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, Avero-Achmea, FBTO, Hema of InShared? Onze juristen kunnen u dan helpen. Meld uw probleem met een energieleverancier hier.

Wat als mijn energieleverancier failliet gaat?

De ACM controleert of de energieleveranciers aan de verplichtingen voldoen. Als dit niet meer lukt, kan de ACM de vergunning van de energieleverancier intrekken. Dit gebeurde al bij een aantal energiebedrijven. Een ander energiebedrijf neemt u dan als klant over. U komt dus niet zonder gas en licht te zitten.

Wat doet de overheid aan de stijgende energieprijzen?

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de energierekening betaalbaar te houden. Zo is de BTW op gas, elektriciteit en stadsverwarming verlaagd van 21% naar 9% voor de periode 1 juli t/m 31 december 2022. De overheid hanteert voor het hele jaar 2022 een lagere energiebelasting op elektriciteit en u ontvangt een hogere teruggave van energiebelasting. Dit vindt u terug op de jaarafrekening van de energieleverancier.

De overheid neemt extra maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen 

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen in 2022 extra steun via de gemeente om de hoge energieprijzen te compenseren. Deze steun kan oplopen tot € 1.300,-. Op de site van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden of u in aanmerking komt voor deze steunmaatregel.

De overheid stimuleert maatregelen om het energieverbruik te verlagen

Gemeenten krijgen vanuit de landelijke overheid in 2022 € 300 miljoen om huishoudens in slecht geïsoleerde huizen te helpen met energie besparen. Bijvoorbeeld door duidelijk advies te geven over hoe je kunt besparen of de aankoop van energiebesparende producten aan te moedigen door hierin een financiële bijdrage te leveren.

Heeft u ondanks deze maatregelen toch problemen met uw energieleverancier?

De juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand staan voor u klaar. U kunt uw zaak hier melden