Mijn werkgever is failliet en ik moet nog loon krijgen

Als een bedrijf failliet gaat, betekent dit vaak ook dat de werkgever het salaris van zijn werknemers niet meer kan betalen. In dit artikel leest u wat u kunt doen als u nog loon moet krijgen en uw werkgever failliet is verklaard.

Voorbeeld

Het bedrijf waar u werkt, verkeert in slecht weer. Nadat u al 2 maanden geen salaris heeft ontvangen, krijgt u van uw werkgever te horen dat de organisatie failliet is en u ontslagen wordt.

Het faillissement van uw werkgever

Als een werkgever zijn rekeningen niet langer kan betalen en schulden heeft, kan een rechter het faillissement uitspreken. Vanaf dat moment mag de werkgever geen beslissingen meer nemen over het bedrijf. De rechter wijst dan een curator aan die deze beslissingen overneemt. De curator neemt vanaf dat moment ook de verantwoordelijkheid over voor het vermogen van het bedrijf. De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever.

Als een werkgever failliet is gegaan dan volgt vaak ontslag voor de medewerkers

Dit zorgt voor veel frustratie en onzekerheid. Ook kunt u nog geld tegoed hebben van uw werkgever. Helaas zijn werknemers niet als eerste aan de beurt om betaald te krijgen door de curator. Allereerst moet een hypotheek- of pandrecht worden ingelost aan bijvoorbeeld de bank. Ook het betalen van de huur na het faillissement en het salaris van de curator hebben voorrang boven de schulden aan werknemers. Pas daarna kan de curator het eventueel overgebleven geld uit de boedel verdelen over de Belastingdienst, het UWV en de werknemers die nog een vordering hebben van voor het faillissement.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij ontslag door een faillissement?

Bij een faillissement gelden er een aantal speciale regels voor werknemers: 

  • De curator kan een arbeidscontract beëindigen zonder dat hiervoor een ontslagvergunning nodig is. Wel moet deze toestemming vragen aan een rechter-commissaris.
  • Wordt uw arbeidscontract beëindigd? Dan wordt u hiervan als werknemer op de hoogte gebracht via een brief van de curator. Hierin wordt de einddatum van uw contract vermeld. De curator moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn die in de wet, uw arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd. Deze opzegtermijn is bij een faillissement nooit meer dan 6 weken.
  • Houdt de curator zich niet aan de opzegtermijn? Dan heeft u recht op een schadevergoeding.
  • U moet doorwerken tot de einddatum van het contract. Tenzij de curator aangeeft dat dit niet nodig is. U komt namelijk tijdelijk in dienst bij de curator.
  • De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is. Is dat het geval dan gaat u als werknemer niet automatisch over naar de nieuwe werkgever. U wordt dan helaas ontslagen.
  • Als werknemer van een failliet bedrijf heeft u géén recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding na uw ontslag. Wel heeft u in dat geval recht op een WW-uitkering.

Zelf ontslag nemen bij faillissement van de werkgever

Misschien vindt u al tijdens de opzegtermijn een andere baan. U kunt dan ook zelf ontslag nemen. U moet met de curator overleggen per welke datum uw contract kan eindigen. Neemt u zelf ontslag terwijl u nog geen nieuwe baan heeft? U loopt dan het risico dat u geen uitkering krijgt.

Een faillissementsuitkering aanvragen bij het UWV

Als werknemer van een failliet bedrijf heeft u gelukkig recht op ondersteuning door het UWV. U moet dit binnen 1 week bij het UWV melden. Het UWV neemt dan een beslissing over een faillissementsuitkering. Wordt deze uitkering goedgekeurd, dan heeft u onder andere recht op:

  • Het loon over maximaal 13 weken voordat het ontslag is aangezegd.
  • Het loon tijdens de opzegtermijn.
  • Het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten over de periode van 1 jaar voordat u ontslag kreeg.
  • Na de faillissementsuitkering heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.

Belangrijk: het UWV gaat uit van een 'maximum dagloon'. Alles wat u eventueel verdient boven 1,5 keer het maximum dagloon wordt niet vergoed door het UWV bij een faillissement. Lees meer over het maximum dagloon op de website van het UWV

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Dan kunt u in bezwaar.

Het UWV betaalt niet altijd alles

Als u nog recht heeft op een bedrag dat niet wordt betaald door het UWV bent u een schuldeiser. U moet voor dit bedrag een loonvordering indienen bij de curator. De curator gaat dan na of er voldoende geld is om deze vorderingen te betalen. In de wet is opgenomen wie de curator als eerste moet betalen. Hierdoor kan het zijn dat u niet al het geld krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten waar u aan toe bent?

Onze juristen staan voor u klaar. Bekijk hier op welke manieren u ons kunt bereiken. 

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard