Het CBR legt mij een maatregel op. Wat kan ik doen?

Het CBR kan aan bestuurders verschillende maatregelen opleggen. Bijvoorbeeld als u veel te hard reed of onder invloed van alcohol achter het stuur zat. In dit artikel leest u welke maatregelen het CBR kan opleggen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de opgelegde maatregel.

Voorbeeld

U wordt aangehouden door de politie omdat zij uw rijgedrag onveilig vinden. Kort daarna ontvangt u van het CBR bericht dat u een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer moet volgen.

Welke maatregelen legt het CBR op?

Het CBR kent de volgende maatregelen:

 • Een medisch onderzoek

 • Een onderzoek naar uw rijvaardigheid

 • Een onderzoek naar het alcoholgebruik

 • Een onderzoek naar het drugsgebruik

 • Een korte cursus over alcohol en verkeer (Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer: LEMA)

 • Een cursus over alcohol en verkeer (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer: EMA)

 • Een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer: EMG)

Wanneer legt het CBR een educatieve maatregel op?

Als u door uw rijgedrag of het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer te maken krijgt met de politie is de kans groot dat de politie dit meldt bij het CBR. In die gevallen mag het CBR u een educatieve maatregel opleggen. Dit mag op basis van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, het Reglement rijbewijzen en de Wegenverkeerswet. Het volgen van een cursus of het ondergaan van een onderzoek is dan verplicht.

Wat kunt u doen als het CBR u een educatieve maatregel oplegt?

Als u het er niet mee eens bent dat het CBR u een educatieve maatregel oplegt, kunt u in bezwaar gaan tegen de oplegging van een maatregel. Dit vaak niet erg kansrijk omdat de maatregel het gevolg is van een (zware) verkeersovertreding of verkeersmisdrijf. Omdat een educatieve maatregel van het CBR het gevolg is van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf kunt u hiervoor echter geen beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Wat kunt u doen als het CBR u een andere maatregel oplegt?

Bij een (medische) keuring door het CBR kunt u een herkeuring aanvragen óf in bezwaar gaan. Let er op dat hier verschillende termijnen voor gelden.

 • Als u een herkeuring aanvraagt, kunt u vervolgens bezwaar aantekenen tegen het besluit dat volgt uit de herkeuring.

 • Als u na een rijvaardigheidstest ongeschikt blijkt, dan kunt u een tweede test afleggen. Hierna volgt er een definitief besluit. U kunt dus geen derde rijtest meer afleggen.

Een jurist kan in bepaalde gevallen de haalbaarheid van een bezwaarschrift voor u onderzoeken en bekijken of het zinvol is om na een keuring een herkeuring aan te vragen.

Ons advies werk goed mee als u een maatregel krijgt opgelegd

Als u bijvoorbeeld niet op tijd betaalt, dan merkt het CBR dat aan als onvoldoende meewerken.

Zo ook wanneer u tijdens de cursusdagen geen actieve houding toont, niet op tijd komt of op een andere manier onvoldoende inzicht toon in het doel van de cursus. Dat leidt tot het ongeldig verklaren van uw rijbewijs, waarna een invordering volgt. De kosten zijn voor uw rekening.

Volgens het CBR ben ik een beginnend bestuurder. Wat betekent dat?

Dit betekent dat de bestuurder korter dan vijf (bij 18-jarigen) of zeven jaar (bij 16 en 17-jarigen) het eerste rijbewijs heeft. Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria bij een onderzoek naar de rijvaardigheid. Als een beginnend bestuurder 2 keer een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden. Mogelijk wordt er ook een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd.

Wanneer ben ik een beginnend bestuurder?

 • Als u uw eerste rijbewijs haalde op 16- of 17-jarige leeftijd, bent u 7 jaar een beginnende bestuurder.

 • Als u uw eerste rijbewijs haalde op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u 5 jaar een beginnende bestuurder.