Het CBR verklaart mij ongeschikt voor het besturen van een motorvoertuig

In dit artikel leest u wat u kunt doen als het er niet mee eens bent als het CBR u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorvoertuig.

Voorbeeld

U bent beroepschauffeur en moet daarom een Gezondheidsverklaring bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) aanleveren. Na een medische keuring door een arts verklaart het CBR u ongeschikt voor het besturen van een motorvoertuig. Hierdoor mag u niet meer autorijden. U bent het niet eens met deze beslissing.

Wanneer moet u een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR?

Een van de taken van het CBR is te beoordelen of bestuurders volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat zijn om de weg op te gaan.

Een gezondheidsverklaring is bijvoorbeeld nodig:

 • Als uw medische situatie hierom vraagt bij verlenging van uw rijbewijs;

 • Bij het halen of verlengen van een C(E)- en D(E)-rijbewijs;

 • Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag en u wilt uw rijbewijs verlengen;

 • Als u praktijkexamen wilt doen voor uw A, B, BE, of T rijbewijs, eventueel met aanhanger;

 • Als u uw trekkercertificaat om wilt wisselen voor een T-rijbewijs;

 • Als er sprake is van twijfel (bij uzelf of anderen) aan uw rijgeschiktheid. Dit kan ook de politie zijn of bijvoorbeeld familieleden die dit melden bij het CBR.

 • Als het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard in een vorderingsprocedure en nu wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen.

Wat kan het CBR op basis van de Gezondheidsverklaring opleggen?

 • Een onderzoek naar de rijgeschiktheid door een medische keuring, eventueel aangevuld met een rijtest.

 • Een onderzoek naar het alcohol- of drugsgebruik.

 • Een onderzoek naar de rijvaardigheid.

De medische keuring loopt in de meeste gevallen via een door het CBR aangewezen arts, een verklaring van de eigen arts is vaak niet voldoende. Slechts in sommige gevallen mag uw eigen huisarts de aanvullende verklaring invullen.

Voor de rijvaardigheidstest is het verstandig om rijlessen te volgen. Op die manier kunt u wennen aan het door u gehuurde lesvoertuig met dubbele bediening, waarmee u de rijtest aflegt. De kosten voor het huren van het lesvoertuig zijn voor uw rekening. Als uw rijbewijs nog geldig is, kunt u de rijtest in uw eigen voertuig afleggen. U hoeft dan geen lesvoertuig te huren.

Dit kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van het CBR

 • Als u het er niet mee eens bent dat het CBR u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorvoertuig heeft de volgende opties:

  U gaat binnen de gestelde termijn (meestal 6 weken) in bezwaar tegen het negatieve besluit van het CBR. Hiermee komt u op tegen de door het CBR gevolgde traject of het door het CBR genomen besluit, of;

 • U vraagt een herkeuring aan bij het CBR binnen de gestelde termijn (vaak 2 of 4 weken). Hiermee komt u op tegen de medische beoordeling van de keuringsarts. Het CBR verwijst u dan naar een andere onafhankelijke keuringsarts. De herkeuring kan opnieuw bestaan uit een medische test en/of een (aanvullende) rijtest. Het CBR legt een aanvullende rijtest op als zij het noodzakelijk vindt voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid. Na de herkeuring kunt u, als dat nodig is, binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Daarin stelt u de toepassing van de uitslag van de keuring ter discussie. U bent het dan in principe wel eens met de uitslag van de keuring. Mocht dit ook negatief uitpakken, dan kunt u nog in beroep of hoger beroep.

Blijkt de conclusie van de keuringsarts en zijn advies aan het CBR juist? Het CBR moet dan op grond van de wetgeving overgaan tot een ongeschikt verklaring van u als houder van het rijbewijs. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u dient dit in te leveren. U bent uw rijbewijs dan (tijdelijk) kwijt. U komt na een negatief besluit van het CBR mogelijk nog wel in aanmerking voor een bromfiets- of brommobielrijbewijs (AM2, AM4).