Privacy

Privacy is een grondrecht dat je vrijheid om persoonlijke informatie te beheren en te beschermen waarborgt. Privacy geeft je controle over je persoonlijke gegevens en hoe derden die gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Als we spreken over privacy hebben we het meestal over de bescherming van persoonlijke gegevens die je online deelt. Denk hierbij aan namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en financiƫle gegevens. Bedrijven en organisaties moeten maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen. Ook moeten zij gebruikers laten weten wat ze met hun gegevens doen.

De AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving vanuit de Europese Unie onze privacy rechten beschermt. De AVG schrijft voor hoe bedrijven en organisaties persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen.

Hoe beschermt de AVG mijn privacy?

De AVG beschermt je privacy door organisaties te verplichten transparant te zijn over hoe ze je persoonsgegevens gebruiken. Ze moeten je onder andere laten weten welke gegevens ze verzamelen en waarom ze dat doen. En hoe ze jouw gegevens gebruiken en met wie ze die delen. Lees meer over de AVG en jouw privacy.

De AVG en jouw rechten

Onder de AVG heb je verschillende rechten, waaronder:

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens een organisatie van jou heeft. En hoe de organisatie die gebruikt.
 2. Recht op rectificatie
  Is de informatie die een organisatie over je heeft onjuist? Dan heb je het recht om deze te laten corrigeren.
 3. Recht op vergetelheid
  In sommige gevallen kun je vragen om verwijdering van je gegevens.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke medewerker jouw gegevens niet meer mag verwerken of delen met derden. Of de verwerking wordt opgeschort.

In ons artikel over je rechten vanuit de AVG lees je welke rechten je nog meer hebt. En we leggen uit wat deze rechten betekenen.

Datalekken

Een datalek is een incident waarbij iemand onbedoeld toegang krijgt tot persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een beveiligingsfout, menselijke fout of een aanval van buitenaf. Een organisatie is verplicht om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegeven en de betrokkenen. Lees meer over datalekken.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door misbruik van hun persoonsgegevens. Dit kan ook gebeuren door een datalek of door phishing-aanvallen.

Tips om identiteitsfraude te voorkomen

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen tegen identiteitsfraude. Zoals het doorknippen van oude bankpassen en creditcards. Of regelmatig de software op je smartphone of laptop updaten.
Wil je meer tips om identiteitsfraude te voorkomen? Of ben je toch slachtoffer van identiteitsfraude geworden en wil je weten wat je kunt doen? Lees dan dit artikel over identiteitsfraude.

Voorbeeldbrieven bij Privacy

Voorbeeldbrief Verzoek tot Inzage Persoonsgegevens DOCX, 24 kB
Voorbeeldbrief: Verwijderen persoonsgegevens DOCX, 24 kB
Voorbeeldbrief: Verzoek tot rectificatie persoonsgegevens DOCX, 25 kB

Juridische vraag over Privacy?

vrouw met bril achter laptop

Heb je juridische vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met de juristen van Achmea Rechtsbijstand en meld je zaak snel en eenvoudig online. We staan voor je klaar!

Zaak melden
vrouw met bril achter laptop