Mijn werkgever is failliet en ik moet nog loon krijgen

Als een bedrijf failliet gaat, betekent dit vaak ook dat de werkgever het salaris van zijn werknemers niet meer kan betalen. In dit artikel leest u wat u kunt doen als u nog loon moet krijgen en uw werkgever failliet is verklaard.

Voorbeeld

Het bedrijf waar u werkt, verkeert in slecht weer. Nadat u al 2 maanden geen salaris heeft ontvangen, krijgt u van uw werkgever te horen dat de organisatie failliet is en u ontslagen wordt.

Het faillissement van uw werkgever

Als een werkgever zijn rekeningen niet langer kan betalen en schulden heeft, kan een rechter het faillissement uitspreken. Vanaf dat moment mag de werkgever geen beslissingen meer nemen over het bedrijf. De rechter wijst dan een curator aan die deze beslissingen overneemt. De curator neemt vanaf dat moment ook de verantwoordelijkheid over voor het vermogen van het bedrijf. De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever.

Ontslag bij faillissement

Na het faillissement kan de curator uw arbeidscontract opzeggen. Hiervoor heeft de curator geen ontslagvergunning nodig. Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris. U krijgt van de curator een brief over het beëindigen van uw contract. Hierin is opgenomen wanneer uw contract eindigt. De curator moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn . Hoe lang de opzegtermijn voor u is staat in de wet, uw arbeidsovereenkomst of cao. De opzegtermijn bij een faillissement is nooit langer dan 6 weken. Tot de einddatum van het contract moet u blijven doorwerken, tenzij de curator aangeeft dat dit niet hoeft. U kunt dit navragen bij de curator.
Houdt de curator zich niet aan de opzegtermijn, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Bij ontslag door faillissement van de werkgever heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Zelf ontslag nemen bij faillissement van de werkgever

Misschien vindt u al tijdens de opzegtermijn een andere baan. U kunt dan ook zelf ontslag nemen. U moet met de curator overleggen per welke datum uw contract kan eindigen. Neemt u zelf ontslag terwijl u nog geen nieuwe baan heeft? U loopt dan het risico dat u geen uitkering krijgt.

Een faillissementsuitkering aanvragen bij het UWV

Als u nog loon tegoed heeft, kunt u naar het UWV voor een faillissementsuitkering. U moet dit binnen 1 week bij het UWV melden. Het UWV neemt dan een beslissing over het recht op een faillissementsuitkering. Bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u in bezwaar.

De faillissementsuitkering geldt onder andere voor:

  • Het loon over maximaal 13 weken voordat het ontslag is aangezegd.
  • Het loon tijdens de opzegtermijn.
  • Het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten over de periode van 1 jaar voordat u ontslag kreeg.

Na de faillissementsuitkering heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.

Het UWV betaalt niet altijd alles

Als u nog recht heeft op een bedrag dat niet wordt betaald door het UWV bent u een schuldeiser. U moet voor dit bedrag een loonvordering indienen bij de curator. De curator gaat dan na of er voldoende geld is om deze vorderingen te betalen. In de wet is opgenomen wie de curator als eerste moet betalen. Hierdoor kan het zijn dat u niet al het geld krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten waar u aan toe bent?

Onze juristen staan voor u klaar. Bekijk hier op welke manieren u ons kunt bereiken. 

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard