Als fietser aangereden door een automobilist. Hoe krijg ik mijn letselschade vergoed?

Als fietser loopt u meer risico op zwaarder letsel als u een aanrijding krijgt met een auto dan de automobilist. De wet beschermt daarom zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers. Dit betekent niet dat u altijd recht heeft op vergoeding van uw schade. In dit artikel leest u wat u moet doen om uw schade vergoed te krijgen.

Voorbeeld

U fietst op een voorrangsweg, als een auto plotseling van een parkeerplaats wegrijdt en u geen voorrang verleent. U wordt hard geraakt en komt ten val. U hebt een hoofdwond en diverse schaafwonden. De bestuurder van de auto stapt uit en kijkt of het goed met u gaat. Hij belt een ambulance, die uw verwondingen behandelt.

De wet beschermt de zwakkere verkeersdeelnemer

De wet zegt in principe dat u moet bewijzen dat uw tegenpartij aansprakelijk is. U moet bewijzen wie uw tegenpartij is en welke fout deze tegenpartij heeft gemaakt. Dit geldt niet als een fietser een aanrijding krijgt met een automobilist. In dat geval hoeft u als fietser alleen de betrokkenheid van de automobilist aan te tonen. U moet dus aantonen dat u een ongeval heeft gehad met een automobilist, maar u hoeft niet de fout van de automobilist te bewijzen. Dit wordt ‘risicoaansprakelijkheid’ genoemd. 

De automobilist mag zich verweren

Als u de betrokkenheid van de automobilist kunt aantonen, wordt automatisch aangenomen dat de automobilist aansprakelijk is. De automobilist mag zich hiertegen verweren. Als de automobilist kan aantonen dat u een fout heeft gemaakt of dat er sprake is van overmacht, dan hoeft de automobilist uw schade niet (volledig) te vergoeden. Als de automobilist dit niet kan bewijzen, blijft de automobilist volledig aansprakelijk. 

Voorbeeld

U fietst in het donker en wordt aangereden door een automobilist. De automobilist geeft toe dat hij u heeft aangereden, maar zegt dat u zonder licht heeft gefietst. De automobilist kan niet bewijzen dat u zonder licht fietste. De automobilist blijft daarom volledig aansprakelijk.

Vul samen een schadeformulier in

Om uw schade te kunnen verhalen, is het belangrijk om duidelijk vast te leggen wat er is gebeurd. U kunt dit doen door het invullen van een Europees Schadeformulier. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan dit schadeformulier ook worden gebruikt voor een aanrijding tussen auto en fiets. Als u en de tegenpartij het eens zijn over de toedracht van het ongeval, dan kunt u samen dit schadeformulier invullen. Zorg dat de toedracht, de gegevens van de bestuurder, de gegevens van zijn verzekering en de gegevens van getuigen genoteerd zijn.

Bent u door uw letsel niet in staat om een schadeformulier in te vullen? Vraag dan de politie of omstanders om hulp.

Wat als de bestuurder niet meewerkt?

Helaas komt het voor dat de bestuurder niet wil meewerken aan het invullen van het schadeformulier. Bel in dat geval de politie als zij nog niet ter plaatse zijn. Als u kan, verzamel dan zo veel mogelijk informatie. Maak foto’s van de situatie en noteer het kenteken van de bestuurder. Noteer namen en telefoonnummers van getuigen.

Stuur alle gegevens naar de verzekeraar om de aansprakelijkheid vast te laten stellen

Als de situatie door het schadeformulier en/of getuigenverklaringen duidelijk is, kan de verzekeraar snel de aansprakelijkheid vast stellen. Dan volgt vaak een vlotte afhandeling. Is er discussie over de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat er weinig bewijs is of omdat de bestuurder een andere verklaring over het gebeurde geeft dan uw verklaring? Dan kan de afwikkeling langer duren. U doet er dan goed aan om de hulp van een jurist in te schakelen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Meldt u dan zo snel mogelijk, zodat zij u verder kunnen helpen.