Ik heb een aanrijding gehad in Frankrijk. Kan ik mijn schade verhalen bij de tegenpartij?

In het buitenland gelden vaak andere regels in het verkeer. In dit artikel leest u wat u moet doen als u een aanrijding krijgt in Frankrijk.

Voorbeeld

Onderweg naar uw vakantieadres in Frankrijk raakt u betrokken bij een aanrijding. U wilt weten wat u moet doen om uw schade te verhalen.

Aansprakelijkheid in Frankrijk

In Frankrijk zijn motorvoertuigen die betrokken zijn bij een aanrijding volgens de wet verplicht om de schade van een andere betrokken partij volledig te vergoeden. Deze schadevergoedingsplicht kan verminderd of weggenomen worden door de fout(en) van de andere partij aan te tonen. Hoe u dit kunt aantonen, leest u in verderop in dit artikel. Verkeersdeelnemers jonger dan 16 jaar, ouder dan 70 jaar of zwaar gehandicapt worden extra beschermd door de Franse wet.

Het Europees schadeformulier kan als bewijs dienen

Vul het schadeformulier met de andere partij in en kruis de vakjes aan. Zorg ervoor dat duidelijk naar voren komt wat er is gebeurd. Onderteken het schadeformulier alleen als u het eens bent met wat er ingevuld is en met de situatieschets.

Een politierapport en verklaringen van getuigen kunnen ook als bewijs dienen

De politie moet ingeschakeld worden als er letsel is opgelopen door de aanrijding. Verklaringen van getuigen kunnen als bewijs gebruikt worden, maar er wordt aanzienlijk minder waarde toegekend aan getuigenverklaringen van familieleden of inzittenden.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking in Frankrijk?

De volgende schadeposten worden volgens het Franse recht vergoed:

  • Reparatiekosten: deze komen volledig voor vergoeding in aanmerking. U bent niet verplicht om het voertuig ook daadwerkelijk te repareren. U zult deze kosten moeten onderbouwen met een offerte of een expertiserapport. Als het voertuig ‘total loss’ is wordt de waarde van het voertuig na het ongeval afgetrokken van de waarde van het voertuig voorafgaand aan het ongeval. Het resultaat van deze berekening is de schade die u kunt verhalen bij de tegenpartij.

  • Expertisekosten: deze kosten worden vaak alleen vergoed als dit afgesproken is met de Franse verzekeraar.

  • Kosten voor vervangend vervoer: deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u afhankelijk bent van het voertuig voor zaken of invaliditeit. De acceptabele periode voor vervangend vervoer is de tijd die nodig is om het voertuig te repareren.

  • Kosten voor een overnachting: deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

  • Letselschade: medische kosten, zorgkosten, verlies aan arbeidsvermogen, verlies aan huishoudelijk vermogen en smartengeld komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Misschien heeft u ook andere schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Zeker bij letselschade is het aan te raden u bij te laten staan door een gespecialiseerd jurist of advocaat.

De belangrijkste verkeersregels van Frankrijk vindt u op de website van de ANWB.

Meer over aansprakelijkheid in het verkeer in het buitenland:

Aansprakelijkheid in Duitsland
Aansprakelijkheid in België