Ik heb een aanrijding gehad in België. Kan ik mijn schade verhalen bij de tegenpartij?

In het buitenland gelden vaak andere regels in het verkeer. In dit artikel leest u wat u moet doen als u een aanrijding krijgt in België.

Voorbeeld

Tijdens een weekendje weg in Antwerpen wordt u aangereden door een auto. U loopt hierbij verwondingen op en wilt weten wie er aansprakelijk is voor de kosten die u moet maken.

Aansprakelijkheid in België

Om uw schade te verhalen, moet u de schuld aantonen van de andere partij. Als u als voetganger, fietser of passagier letsel hebt opgelopen door een gemotoriseerde partij, wordt de letselschade ongeacht de schuldvraag vergoed. Tenzij u opzettelijk handelde.

Het Europees schadeformulier is een belangrijk bewijsstuk

Vul het schadeformulier met de andere partij in en zorg ervoor dat duidelijk is wat er is gebeurd. Kruis de vakjes aan die op deze aanrijding van toepassing zijn. Onderteken het schadeformulier alleen als u het eens bent met wat is ingevuld en met de situatieschets.

Een politierapport en verklaringen van getuigen kunnen als bewijs dienen

De politie moet ingeschakeld worden als er letsel is opgelopen door de aanrijding. Verklaringen van getuigen kunnen alleen als bewijs gebruikt worden als deze afkomstig zijn van onafhankelijke getuigen.

Welke schadeposten komen in België voor vergoeding in aanmerking?

De volgende schadeposten worden volgens Belgisch recht vergoed:

  • Reparatiekosten: deze komen volledig voor vergoeding in aanmerking. U bent niet verplicht om het voertuig ook daadwerkelijk te repareren. U zult wel deze kosten moeten onderbouwen met een offerte of een expertiserapport.

  • Als het voertuig ‘total loss’ is verklaard wordt de waarde van het voertuig na het ongeval afgetrokken van de waarde van het voertuig voorafgaand aan het ongeval. Het resultaat van deze berekening is de schade die u kunt verhalen bij de tegenpartij.

  • Expertisekosten: deze kosten worden alleen vergoed als dit afgesproken is met de Belgische verzekeraar.

  • Kosten voor vervangend vervoer: met een huurnota komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Het gehuurde voertuig moet gelijkwaardig zijn aan het beschadigde voertuig. De acceptabele periode voor vervangend vervoer is 6 tot 9 dagen als het beschadigde voertuig ‘total loss’ is. Anders geldt de periode die nodig is voor schadevaststelling en reparatie van uw auto. In plaats van vervangend vervoer kan ook gebruiksderving geclaimd worden. Hoeveel gebruiksderving u per dag kunt claimen, is afhankelijk van het type voertuig dat beschadigd is.

  • Kosten voor een overnachting: deze kosten worden alleen vergoed als de noodzaak hiervan kan worden aangetoond.

  • Letselschade: medische kosten, zorgkosten, verlies aan arbeidsvermogen, verlies aan huishoudelijk vermogen en smartengeld komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Misschien heeft u ook andere schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Zeker bij letselschade is het aan te raden u bij te laten staan door een gespecialiseerd jurist of advocaat.

De belangrijkste verkeersregels van België vindt u op de website van de ANWB.

Meer over aansprakelijkheid in het verkeer in het buitenland:

Aansprakelijkheid in Frankrijk
Aansprakelijkheid in Duitsland