Krijgt mijn partner nabestaandenpensioen als ik overlijd?

Als u overlijdt, heeft uw partner soms recht op nabestaandenpensioen. In dit artikel leest u wanneer er recht is nabestaandenpensioen krijgt en welke misverstanden er vaak over ontstaan.

Voorbeeld

U wilt graag zeker weten dat uw partner na uw overlijden zich geen zorgen hoeft te maken over geldzaken. Is er bijvoorbeeld recht op een uitkering vanuit uw pensioen?

Wanneer is er recht op nabestaandenpensioen?

Naast het ouderdomspensioen is er vaak via de werkgever ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn of haar partner overlijdt. 

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is het nabestaandenpensioen vaak veiliggesteld. In ieder geval zolang de deelnemer in loondienst is. Helaas is vaak dat er geen nabestaandenpensioen voor ongehuwde partners. Veel pensioenverzekeraars en pensioenfondsen verzekeren namelijk alleen een nabestaandenpensioen als er een gezamenlijke huishouding is. Dit staat meestal omschreven in het pensioenreglement.

Voorwaarden nabestaandenpensioen

Vaak moet in ieder geval worden voldaan aan:

  • Een notariële samenlevingsovereenkomst.
  • Een inschrijving in het register Gemeentelijke Basisadministratie. Dit moet aantonen dat de ongehuwde deelnemer of gepensioneerde met de ongehuwde persoon op 1 adres woont.
  • Het aangemeld zijn van de partner bij de pensioenverzekeraar. Een kopie van de overeenkomst moet zijn opgestuurd

Bekijk de eisen van uw fonds in uw pensioenreglement

Vaak worden voorin het reglement de begrippen deelnemer, nabestaande en gezamenlijke huishouding uitgelegd. Twijfelt u of u alles wel goed geregeld heeft? Neem dan contact op met uw pensioenfonds om het na te vragen.
Bent u vergeten uw partner aan te melden en een kopie van de samenlevingsovereenkomst te sturen? Dat kan soms hersteld worden als uw partner na uw overlijden alsnog de overeenkomst instuurt.
Er zijn ook fondsen die de partner zonder notariële samenlevingsovereenkomst een partnerpensioen uitkeren. Dit gebeurt dan na beroep op de zogenaamde hardheidsclausule.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Veel pensioenregelingen kennen tegenwoordig een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat er niet meer voor het nabestaandenpensioen wordt gespaard. Alleen als de deelnemer tijdens zijn dienstverband overlijdt, is een nabestaandenpensioen verzekerd. Overlijdt de deelnemer na het dienstverband, tijdens een periode waarin hij bijvoorbeeld een WW-uitkering krijgt? Dan is er geen nabestaandenpensioen meer verzekerd. Het is verstandig na te gaan of een aanvullende verzekering nodig is voor de financiële situatie van uw nabestaanden.

Vaak wordt er in dit geval na uitdiensttreden wel een aanbod voor een zogeheten ‘uitruil’ gedaan vanuit de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds. U krijgt dan iets minder ouderdomspensioen, maar bij overlijden na dienstverband krijgt uw partner toch een uitkering. De gevolgen van uitruilen van een deel van het ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen zijn niet voor iedereen duidelijk. De pensioenuitvoerder kan hier meer over uitleggen.

Misverstanden over het nabestaandenpensioen

‘We hebben samen een woning gekocht, dan is het toch duidelijk?’

Veel mensen denken dat het samen kopen van een woning voldoende is om een nabestaandenpensioen veilig te stellen. Dat is niet het geval. U moet echt voldoen aan de eisen uit het reglement. De inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en koopakte van de woning overleggen is meestal onvoldoende bewijs.

Pas getrouwd en toch geen nabestaandenpensioen

Als u al langer een relatie had en daarna trouwde, dan kunt u toch in een vervelende situatie belanden. Had u namelijk voor het huwelijk geen notariële samenlevingsovereenkomst en overlijdt de deelnemer binnen 1 jaar? Dan heeft u vaak nog geen recht op een nabestaandenpensioen. De pensioenfondsen willen daarmee voorkomen dat mensen hier misbruik van maken. Bijvoorbeeld door te trouwen in geval van ernstige ziekte en zo ten onrechte een nabestaandenpensioen te regelen.

Alles goed geregeld, maar toch minder nabestaandenpensioen dan verwacht

Er zijn meerdere redenen waarom een uitkering van een nabestaandenpensioen lager kan uitvallen dan u verwacht. Dit kan komen door de volgende situaties:

  • De deelnemer was eerder gehuwd en het meeste nabestaandenpensioen is na de scheiding gereserveerd voor de vorige partner. De huidige partner blijft met weinig tot niets achter.
  • Er is sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de partners. Veel pensioenregelingen kennen een kortingsregeling. Voor elk jaar dat de partners meer dan 10 jaar in leeftijd verschillen dan een korting toegepast. Bijvoorbeeld van 2 of 3%. Bij 16 jaar leeftijdsverschil kan dat dus oplopen tot kortingen van 12 tot 18%. Deze korting is meestal nog niet verwerkt op het bedrag dat op uw Uniform Pensioenoverzicht staat.
  • Uw nabestaandenpensioen is niet altijd 70% van het ouderdomspensioen meer. Kijk goed na hoe hoog het bedrag is dat uw nabestaande partner nu eigenlijk gaat ontvangen.

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. Ze zijn wel bedoeld om u te helpen, zodat u een en ander goed kan regelen voordat het te laat is.