Wat is een vergeten pensioen?

Soms heeft iemand lang geleden ergens pensioen opgebouwd. Vaak is dan alleen het laatste adres bekend bij dat pensioenfonds. Daardoor kan het moeilijk zijn voor het pensioenfonds om degene die recht heeft op het pensioen te vinden. Zeker als die persoon dan ook nog naar het buitenland is verhuisd. In dit artikel leest u wat een vergeten pensioen is en hoe u zelf kunt controleren of uw gegevens bij de juiste pensioenuitvoerders bekend zijn.

Voorbeeld

U wilt in beeld krijgen waar u recht op heeft als u straks met pensioen gaat. Volgens uw pensioenoverzicht heeft u minder pensioen opgebouwd dan u dacht. U wilt weten waar dit aan ligt.

Is er sprake van een vergeten pensioen?

Misschien is er geen sprake van een vergeten pensioen, omdat u geen pensioen heeft opgebouwd. In het verleden gold in de meeste pensioenregelingen een toetredingsleeftijd van 25 jaar. Als u jonger was, is het redelijk aannemelijk dat u geen pensioen heeft opgebouwd. Verder gold bij deelname korter dan 1 jaar dat bij de meeste pensioenuitvoerders de opgebouwde aanspraken weer zouden vervallen. Als u korter dan 1 jaar heeft deelgenomen, kan het dus zijn dat u uiteindelijk geen pensioen heeft opgebouwd. Bovendien bepaalde de wet tot 1973 dat ontslagen werknemers geen pensioenaanspraken meekregen als ze minder dan vijf jaar in dienst van de werkgever waren. Tenslotte was het gebruikelijk om alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te laten deelnemen aan de pensioenregeling. Dat zou dus ook een mogelijke uitsluiting kunnen zijn.

Registratie van pensioenen gaat meestal goed

Tegenwoordig is de registratie van pensioenen meestal goed geregeld gelukkig. Van iedereen die nu pensioen opbouwt in een regeling is het burgerservicenummer (BSN) bekend. Dat betekent dat verhuizingen via de gemeente automatisch worden doorgegeven. De kans op een vergeten pensioen is dus kleiner. Alleen als iemand naar het buitenland vertrekt zonder zich uit te schrijven bij de gemeente, dan kan iemand toch ‘spoorloos’ raken.

Hoe vind ik een vergeten pensioen?

Pensioenuitvoerders kunnen niet altijd de adresgegevens van hun deelnemers achterhalen. Zij mogen hun bestanden niet vergelijken met bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. De pensioensector gaat wel aan de Tweede Kamer toestemming vragen om dat wel te doen. Zij willen namelijk graag dat iemand het pensioen ontvangt waar hij of zij recht op heeft.

Controleer of al uw pensioengegevens bekend zijn

Het is belangrijk om pensioengegevens van vroeger goed te bewaren. U kunt op mijnpensioenoverzicht.nl kijken of al uw pensioenen daar terug te vinden zijn. Als u wel pensioenoverzichten heeft, maar dit pensioen niet terug kunt vinden op mijnpensioenoverzicht.nl, dan kunt u contact zoeken met het pensioenfonds of verzekeraar. Wellicht is het pensioen overgedragen of is er een andere reden waardoor er toch geen opbouw heeft plaats gevonden.

Bewaar pensioendocumenten tot u met pensioen gaat

De wettelijke bewaartermijn voor verzekeraars is 7 jaar. Het is daarom belangrijk om zelf bij te houden waar u pensioen heeft opgebouwd en over welke periode. Bewaar ook bijvoorbeeld het pensioenreglement en de uniforme pensioenoverzichten. Heeft u een waardeoverdracht aangevraagd bij een wisseling van werkgever? Bewaar die documenten dan ook. U houdt dan zelf overzicht over uw opbouw en waar uw pensioen zich bevindt.