Bouw ik pensioen op als ik arbeidsongeschikt ben?

Het komt regelmatig voor dat mensen bij hun pensionering ontdekken dat ze tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid geen pensioen hebben opgebouwd. In dit artikel leest u wanneer een periode van arbeidsongeschiktheid invloed heeft op uw pensioenopbouw.

Voorbeeld

U bent benieuwd waar u op kunt rekenen als u met pensioen gaat. Op uw pensioenoverzicht leest u dat u geen pensioen heeft opgebouwd over een periode waarin u een WIA-uitkering ontving . U vraagt zich af of dit klopt.

Premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid

U bouwt normaal gesproken pensioen op over inkomen als u bij een werkgever in dienst bent. Als u een uitkering (zoals WW of bijstand) ontvangt, bouwt u meestal ook geen pensioen op. Die inkomsten komen namelijk niet van een werkgever. Meestal betalen werknemer en werkgever samen premie voor het pensioen. De werkgever houdt het deel van de werknemer in op het loon en stort het totaal in de regeling van het pensioenfonds of de verzekeraar. Overigens heeft niet iedere werkgever een pensioenregeling. Dat is namelijk niet verplicht.

Wat is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Veel pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring door arbeidsongeschiktheid. U ontvangt dan een WIA-uitkering (of als het wat langer geleden is een WAO-uitkering) maar bouwt toch nog (geheel of gedeeltelijk) pensioen op, zonder dat u daarvoor nog premie hoeft te betalen. U komt hiervoor in aanmerking als u na 104 weken ziekte een WIA-uitkering krijgt toegekend. Bij veel regelingen moet u op dat moment nog in dienst zijn. Sommige regelingen kijken naar het moment waarop u voor het eerst ziek werd. Dit staat in het pensioenreglement.
In de pensioenreglementen staat echter vrijwel altijd ook dat de deelnemer deze premievrije opbouw zelf binnen een aantal maanden of soms een jaar moet aanvragen onder overlegging van de beschikking van het UWV. Dit is dus geen taak voor de werkgever.

Vergeten om premievrije opbouw aan te vragen. Wat nu?

Vraag alsnog de premievrije opbouw aan bij de pensioenuitvoerder. Vaak wordt opbouw dan alsnog toegekend vanaf het moment van de aanvraag. Als er een medische reden is waarom u een en ander niet tijdig heeft kunnen aanvragen, dan is het soms ook nog mogelijk om een beroep te doen op coulance of de hardheidsclausule.
Als u de premievrije opbouw te laat aanvraagt, mist u dus wel een periode van opbouw. Dat wordt niet meer gerepareerd.

Sommige pensioenregelingen kennen ook een aanvulling op de WIA- of WAO-uitkering: arbeidsongeschiktheidspensioen

Of een dergelijke regeling bestaat en wanneer u daarvoor in aanmerking komt staat in het reglement. Vaak kunt u dat ook terugvinden op uw pensioenoverzicht. Het wordt vaak arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd, maar ook de namen WIA-excedent, WGA-hiaatverzekering komen voor. Als u vragen heeft over uw pensioenregeling, dan kan het pensioenfonds of de verzekeraar u meestal heel goed verder helpen.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard