De hond die ik bij een fokker kocht is ziek

In dit artikel leest u of de fokker de dierenartskosten moet betalen als blijkt dat uw huisdier ziek is.

Voorbeeld

U koopt voor uw dochter een puppy bij een fokker. Het hondje is al snel onderdeel van uw gezin, maar al na een paar weken gaat het helemaal niet goed met de kleine viervoeter. Na een controle door de huisarts blijkt dat uw huisdier een lelijke infectie heeft. Gelukkig is die goed te behandelen, maar de kosten daarvoor zijn hoog.

Verhalen van de kosten voor de dierenarts bij de fokker

Het is heel vervelend als uw huisdier ziek is. Uw hond of kat is waarschijnlijk erg belangrijk voor u en onderdeel van uw gezin. De wet ziet dieren niet als zaken (of goederen). Toch gelden er voor de koop van bijvoorbeeld een hond wel dezelfde regels als voor goederen, zoals een televisie. De wet zegt dat goederen (dus ook dieren) aan de overeenkomst moeten voldoen. Als u een nieuwe televisie koopt mag u een goedwerkende, nieuwe televisie verwachten. Als u een jonge gezonde pup koopt, hoeft u niet te verwachten dat de pup ziek is.

Meld uw klacht zo snel mogelijk bij de fokker

Meld uw klacht in ieder geval bij de fokker binnen 2 maanden nadat u de klachten ontdekte. U kunt alleen de kosten van de dierenarts bij de fokker in rekening brengen als uw huisdier op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst al ziek was. Als uw huisdier ziek wordt binnen 12 maanden nadat u het kocht, dan moet de fokker bewijzen dat die op het moment van kopen nog niet ziek was. Als uw huisdier pas na 12 maanden ziek wordt, dan moet u volgens de wet zelf onderzoeken en bewijzen dat die al ziek was toen u het kocht. Dat bewijs kan misschien nog geleverd worden door een verklaring van een dierenarts.

Ontbinding van de overeenkomst

Zijn de dierenartskosten veel hoger dan het bedrag dat u betaalde voor de koop van bijvoorbeeld uw hond of kat? Dan kunt u waarschijnlijk niet alles terugeisen van de fokker. Kan uw huisdier niet meer herstellen? Dan ligt een ontbinding van de koop voor de hand. U krijgt dan uw geld terug. Let op: uw huisdier moet dan in principe ook terug naar de fokker.