Maatschappij

Vader en zoon voetballen in tuin bij huis met zonnepanelen

Stijging aantal geschillen rondom zonnepanelen

In 2022 verdubbelde het aantal geschillen over zonnepanelen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 stijgen deze geschillen nog verder door.

  • De meest gehoorde klachten die wij binnenkrijgen over zonnepanelen zijn:
  • Lange levertijden;
  • Onduidelijkheid over de levertijd en het plaatsen van de zonnepanelen;
  • Een aanbetaling gedaan en de zonnepanelen worden niet geleverd en geplaatst;
  • Ondeugdelijke plaatsing van de zonnepanelen;
  • Ontstaan van schade bij het plaatsen van de zonnepanelen;
  • Het rendement wordt niet behaald zoals vooraf is beloofd.

Totaal aantal zaken over zonnepanelen in de eerste helft van het jaar

Grafiek: Aantal juridische hulpvragen over zonnepanelen in eerste helft 2023

Tips als u zonnepanelen wilt aanschaffen

  • Selecteer met zorg een leverancier, bijvoorbeeld door na te gaan of een installateur gecertificeerd is. En of de leverancier is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Zonnepanelen.
  • Ga referenties na en bekijk of de leverancier met algemene voorwaarden werkt. Mogelijk heeft iemand in uw omgeving een goede ervaring met een leverancier.
  • Maak duidelijke afspraken met de leverancier en leg die schriftelijk vast. Denk aan afspraken over de leveringstermijn, prijs en aanbetaling. Maar ook verwachte opbrengst van de panelen en service bij storing van de panelen.

Grote stijging van geschillen over reizen

De geschillen in reiszaken zijn de eerste helft van dit jaar fors toegenomen.

Wij kregen veel meldingen over annuleringen van de vlucht en dat een alternatieve vlucht ongunstigere vliegtijden had. Of bijvoorbeeld een dag minder vakantie opleverde. Ook zien we geschillen over wijzigingen van vluchten en vluchtvertragingen en geschillen over het schrappen van veerdiensten. En dat men ontevreden is over de kwaliteit van de accommodatie in Nederland (zoals stacaravans en huisjes op vakantieparken). Veel gehoorde klachten hierbij zijn een vieze accommodatie, of dat de apparatuur niet werkt. Tenslotte zien we ook geschillen over buitenlandse accommodaties geboekt via een bemiddelaar. De boeking blijk dan niet bekend te zijn bij de accommodatie.

Totaal aantal reiszaken in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal reiszaken eerste helft 2023

Steeds meer juridische problemen met elektrische fietsen

De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Helaas levert dat de laatste jaren ook een toenemend aantal geschillen op.

Tot vrij recent gingen deze geschillen vooral over levertijden, maar dat gaat gelukkig beter. Momenteel zien we elektrische fietsen van een aantal merken kort na de aanschaf problemen opleveren met de accu. Hierdoor is de fiets niet meer bruikbaar. De oplossing van deze klachten gaat vaak moeizaam. Bij sommige online winkels is het lastig om met de leverancier van de fiets contact te krijgen. En als je een reparatieafspraak kunt maken moet je weken wachten. Daarnaast is er regelmatig geen reparateur in de buurt. Onze klanten lopen daardoor tegen behoorlijke reistijden aan voor de reparatie van hun fiets.

Totaal aantal zaken over elektrische fietsen in de eerste helft van het jaar


Grafiek: Aantal zaken over elektrische fietsen in eerste helft 2023

Veel mensen worden geraakt door online fraude

Online fraude kan ons allemaal overkomen en de gevolgen zijn niet te onderschatten. Maar liefst 2,5 miljoen mensen per jaar worden hierdoor geraakt (cijfers CBS). Dit kan gaan over fraude via bijvoorbeeld marktplaats, nep websites of phishing vie e-mail etc.

De weg naar een oplossing voor online fraude Om mensen verder te helpen hebben verschillende partijen met elkaar gesproken om actie te ondernemen. Zo hebben banken op 4 januari 2021 een regeling afgesproken voor gedupeerden om geld terug te kunnen vorderen. Iedereen kan bij aantoonbare online fraude binnen Nederland tot 13 maanden na aangifte de procedure ‘Niet Bancaire Fraude’ aanvragen. Hierdoor krijgt de ontvanger van het fraudegeld de mogelijkheid om het geld terug te storten. Doet deze persoon dat niet? Dan krijgt de gedupeerde van de fraude de naam, adres en woonplaats van de fraudeur.

Ook deze partijen kunnen mensen helpen bij online fraude

Partijen zoals wij (voor rechtsbijstandverzekerden) en deurwaardersorganisatie LAVG (voor niet-verzekerden) hebben een oplossingsroute ingericht om fraudegeld terug te eisen. Dat gebeurt via een incassoprocedure (civiele route). Hoewel online fraude ook in de media regelmatig aandacht krijgt maken nog relatief weinig mensen gebruik van deze route.

Geld terugkrijgen na online fraude

We maken graag meer bekend hoe succesvol een civiele vordering bij online fraude kan zijn. In het 4e kwartaal van 2022 zijn de eerste uitspraken geweest van de rechter over vorderingen volgend uit Whatsappfraude. Hierin zijn gedupeerden in het gelijk gesteld. De rechter bepaalde dat wanneer iemand geld overmaakt onder valse voorwendselen de ontvangende rekeninghouder alles moet terugbetalen. Dit is ook het geval als de andere partij aangeeft alleen een tussenpersoon te zijn. U staat in uw recht om na online fraude uw geld terug te eisen bij de rekeninghouder We zien hetzelfde bij fraude op marktplaatsen. Komt een verkoper zijn verplichting niet na, dan moet je als gedupeerde je geld terugkrijgen. Als dat niet vrijwillig gebeurt veroordeelt de rechter de andere partij tot terugbetaling inclusief alle gemaakte kosten. Gelukkig zien we dat in zeker 50% van dit soort zaken een gang naar de rechter niet nodig is. We zien dan dat de tegenpartij binnen een jaar na een incassoprocedure uit eigen beweging het verschuldigde bedrag betaalt. Of via een betalingsregeling begint af te lossen.

Totaal aantal online fraude zaken in de eerste helft van het jaar 

 Grafiek: Online fraude