Hardheidsclausule

Bepaling in een wet of in andere regelingen die het mogelijk maakt af te wijken van de wet of van deze andere regelingen in het voordeel van de belanghebbende.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit