Fatale opleverdatum

Een fatale opleverdatum is een uiterste datum waarop de werkzaamheden moeten zijn afgerond. Een geplande opleverdatum wordt niet als fatale opleverdatum beschouwd. Dit wordt dan als streefdatum gezien.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit