Bestuurlijke aangelegenheid

Een gebeurtenis die betrekking heeft op beleid van bestuursorganen, daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit