Bedrijfsarts

De bedrijfsarts maakt een medische beoordeling over de ziekte van werknemer in relatie tot het verrichten van arbeid. De bedrijfsarts brengt vervolgens een advies uit aan werkgever en werknemer over de re-integratie. 

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit