De vergoeding die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer tegen zijn zin zijn werk verliest.

.... Als er eerder een transitievergoeding is betaald. Als u of uw rechtsvoorganger eerder een transitievergoeding heeft betaald aan uw werknemer dan vraagt UWV om een betaalbewijs van deze transitievergoeding.

Uitzonderingen bij de transitievergoeding In enkele situaties zijn andere regels rondom de transitievergoeding na ontslag van toepassing. Maximum transitievergoeding De wet bepaalt dat de transitievergoeding...

...extra ontslagvergoeding die een rechter aan een werknemer kan toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Deze vergoeding komt dan bovenop de wettelijke transitievergoeding.

.... Soms kan de werkgever studiekosten verrekenen met de transitievergoeding Tenslotte is nog van belang dat onder de Wet werk en zekerheid scholingskosten soms in mindering mogen worden gebracht van de transitievergoeding.

.... De werknemer heeft op basis van de nieuwe wetgeving vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding, zelfs bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Nu ontstaat dit recht op een transitievergoeding pas na 2 jaar.

Er blijft altijd tenminste 1 maand opzegtermijn over. Daarnaast moet uw werkgever de wettelijke transitievergoeding en een eindafrekening uitbetalen. Uw werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen...

...? Als u met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit, heeft u volgens de wet geen recht op een transitievergoeding. Vaak biedt uw werkgever de wettelijke transitievergoeding wel aan. Bij een vaststellingsovereenkomst...

U kunt dit navragen bij de curator. Houdt de curator zich niet aan de opzegtermijn, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Bij ontslag door faillissement van de werkgever heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Zo kunt u, indien het pestgedrag tot ontslag leidt, verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever aantonen. Dit kan ervoor zorgen dat u onder omstandigheden recht hebt op een aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding.

Gezag van de overheid weegt bij deze groepen zwaarder dan het recht op een meer gelijkwaardige arbeidsverhouding. Andere veranderingen vanaf 1 januari 2020 met de Wnra Ambtenaren krijgen in veel...