De werkgever heeft een aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Wat is pesten op de werkvloer? Pestgedrag op het werk kent verschillende vormen. Het gedrag van de pester kan bestaan uit het maken van vervelende opmerkingen, roddelen, uitlachen of het stelselmatig buitensluiten van een collega.

Werkgever accepteert ziekmelding niet Na een aantal weken begint Hans weer met werken. Niet op de vrachtwagen, maar aangepast werk in het magazijn, zoals de bedrijfsarts had aangegeven. Als Hans de volgende...

Het doel van vakantieverlof is het kunnen herstellen en uitrusten van de verplichtingen die bij uw werk horen. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke werknemers. Het is in het belang van de veiligheid...

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen In het arbeidsrecht kennen we wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet staat dat de werknemer per jaar recht heeft op 4 x het afgesproken aantal arbeidsuren per week.

  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid De uitbraak van het coronavirus is een situatie van overmacht. Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk...

Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Update februari 2022 Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat het verschil in aantal voorkomen besmettingen door 2G in vergelijking met 3G-maatregelen erg klein is. De invoering van een 2G coronatoegangsbewijs...

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Wat is een oproepovereenkomst? Sinds 1 januari 2020 staat de definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is...

Verplicht vakantie opnemen vanwege corona mag niet Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.