Grote (ver)bouwplannen? Verduurzaming voorkomt mogelijke afwijzing van uw vergunningsaanvraag

Vanwege de krapte op de huizenmarkt kiezen steeds meer mensen ervoor om te gaan verbouwen. Tot voor kort was er bij een verbouwing geen verplichting tot het verduurzamen van uw woning. Sinds 1 februari 2022 is dat wel verplicht en heeft het zelfs invloed op de vergunning. In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden bij een verbouwing.

Voorbeeld

Na lang zoeken heeft u eindelijk een nieuwe woning gevonden. Het moet echter nog wel ingrijpend verbouwd worden. U gaat voortvarend van start en vraagt direct een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Tot uw verbazing wordt deze afgewezen. Volgens de gemeente heeft u in uw verbouwplannen te weinig rekening gehouden met het verduurzamen van uw woning. Wat nu?

Loopt u risico op een afwijzing van de omgevingsvergunning (bouwvergunning)?

Heeft u als eigenaar van uw woning plannen om een grote verbouwing of renovatie aan uw woning uit te voeren, dan bent u vanaf 1 februari 2022 misschien verplicht om in die verbouwing of renovatie ook de woning te verduurzamen. Dit kan door bijvoorbeeld het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen of door een aansluiting op het warmtenet. Voldoet u hier niet aan, dan kan uw vergunning afgewezen worden.

Deze verplichting volgt uit Europese regelgeving

Er is een Richtlijn voor Energieprestaties van Gebouwen opgesteld. Met deze Richtlijn wil Europa de energieprestaties van woningen verbeteren. De Europese Commissie vindt dat het tempo van het verduurzamen van woningen omhoog moet om de CO2 uitstoot te verminderen. Met deze regelgeving legt Europa de eigenaar van de woning verplichtingen op om de woning te verduurzamen bij een grote verbouwing of renovatie van de woning.

Zoek bij een grote verbouwing of renovatie goed uit of u ook moet verduurzamen

Per 1 februari 2022 beoordeelt uw gemeente bij een vergunningaanvraag voor een grote verbouwing of renovatie of u de woning ook moet verduurzamen. Komt de gemeente tot de conclusie dat u bij de verbouwing of renovatie van uw woning de woning ook moet verduurzamen, dan moet u dit meenemen in uw plannen voor de verbouwing of renovatie. De gemeente kan de aanvraag van uw vergunning afwijzen wanneer u hier niet aan voldoet.

Wanneer is er sprake van een grote verbouwing of renovatie?

Wanneer u 25% of meer van de woning vernieuwt, verandert of vergroot en de verwarmings- of koelinstallatie wordt aangepast. Na de verbouwing of renovatie moet de energie die u gebruikt voor een deel afkomstig zijn uit duurzame bronnen.

Maak gebruik van de rekentool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Deze rekentool geeft aan of u bij uw verbouwing of renovatie van de woning ook moet verduurzamen. De rekentool vindt u op de site van de Rijksoverheid. Ook deze uitkomst kunt u meenemen in uw vergunningsaanvraag.

Niet voor elke verbouwing of renovatie is een vergunningsaanvraag nodig

Op de site van de Rijksoverheid bekijkt u of een vergunning nodig is of niet. In de meeste gevallen is bij een grote verbouwing of renovatie een vergunning nodig. Heeft u geen vergunning nodig, maak dan wel gebruik van de rekentool. Ook al heeft u geen vergunning nodig, het kan toch zijn dat u alsnog 25% van de woning vernieuwt, verandert of vergroot.

Is een vergunning nodig: voorkom een afgewezen vergunningsaanvraag

En neem de verduurzaming van de woning mee in uw verbouw- of renovatie plannen. U doet er verstandig aan dit bespreken met uw aannemer of architect. De beoordeling van uw aannemer of architect of u ook moet verduurzamen neemt u dan mee in uw verbouwings- of renovatieplannen en in de aanvraag van de vergunning bij de gemeente.

Heeft u problemen bij het aanvragen van een vergunning? Of heeft u andere vragen? Onze juristen helpen u graag!