Hoe zorg ik voor een geslaagde verbouwing van mijn woning?

In dit artikel leest u meer over keurmerken in de bouwsector, vooral over wat BouwGarant en de Verbouwgarantieregeling voor u kunnen betekenen.

Voorbeeld

U heeft plannen voor een grote verbouwing van de bovenverdieping. Maar u maakt zich wel wat zorgen over de financiële risico’s. Wat kunt u doen om uzelf te verzekeren van een goede verbouwing?

Kies een aannemer met een onafhankelijk keurmerk

In Nederland zijn er allerlei keurmerken voor aannemers die voldoen aan bepaalde (kwaliteits)voorwaarden. Een gerenommeerd en onafhankelijk keurmerk geeft u als opdrachtgever dus wat meer zekerheid. BouwGarant is een het de grootste keurmerk in de Nederlandse bouwsector. Andere keurmerken zijn Uneto-Vni (voor elektriciens), Betere Schilder (voor schilders), VLOK (brancheorganisatie voor klusbedrijven, met eigen geschillen- en garantieregeling) en Dakmerk (voor dakdekkersbedrijven).

Via BouwGarant.nl vindt u aannemers met dit keurmerk

Zo weet u zeker dat u in zee gaat met een aannemer die voldoet aan de eisen van BouwGarant. Het gaat dan betrouwbaarheid, kwaliteit en vakmanschap. Dus niet alleen de manier waarop de aannemer zijn werk uitvoert, maar ook de manier van declareren, de berekening van meer- en minderwerk en de aanpak tijdens de oplevering. 

Goede  regeling voor klachten en geschillen

Ontstaat er een verschil van mening over de kwaliteit van het werk dat de aannemer levert? Dan heeft BouwGarant hiervoor een klantvriendelijke klachtenregeling. Zo kunt u bijvoorbeeld bemiddeling krijgen, hulp bij de oplevering, de mogelijkheid om een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen en nakomingsgarantie van het bindend advies van de Geschillencommissie.

Vraag vóór de start een verbouwgarantie aan

Sluit u een overeenkomst met een BouwGarant-aannemer, dan betekent dit niet dat u automatisch garantie heeft op de verbouwing. Anders dan bij een nieuwbouwproject moet u bij een verbouwing zelf een garantieproduct afsluiten. Zoals de Verbouwgarantie van BouwGarant; die kunt u aanvragen via BouwGarant.nl.

U kunt een BouwGarant Verbouwgarantie afsluiten voor een aanneemsom van maximaal € 350.000,- (ex. btw). De kosten bedragen 0,25% van de aanneemsom inclusief btw, met een minimum van € 150 exclusief btw. Zodra u de Verbouwgarantie heeft afgesloten, ontvangt u een certificaat. Dit is uw garantiebewijs. 

Zo heeft u extra zekerheid 

Met deze garantie koopt u zekerheid. Bijvoorbeeld voor het geval dat de aannemer failliet gaat, terwijl het werk nog niet is afgerond. BouwGarant vergoedt dan de afbouwkosten. Ook beschermt de Verbouwgarantie u tegen verborgen en constructieve gebreken na oplevering. Voor verborgen gebreken kent de regeling een garantietermijn van 6 maanden. Voor de constructieve gebreken een termijn van 18 maanden.

Toch niet tevreden. Wat nu? 

Het keurmerk en de garantie bieden u meer zekerheid. Maar het kan natuurlijk nog steeds gebeuren dat u niet tevreden bent over het werk van de aannemer. Belangrijk is dan om hierover direct in gesprek te gaan met de aannemer. Onderzoek op een laagdrempelige manier of hij bereid is het werk te herstellen. Komt u er echt niet uit met de aannemer? Meld in dat geval uw klacht bij BouwGarant. Zij nemen dan het contact met de aannemer van u over en gaan een oplossing zoeken.

Komt u er ook met BouwGarant niet uit? Neem dan contact op met een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand. We helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing.