Wat houdt de ouderdomsclausule in bij de koop van een woning?

In steeds meer koopcontracten voor bestaande woningen is een ouderdomsclausule opgenomen. In dit artikel leest u meer over wat die inhoudt. Alvast goed om te weten: een ouderdomsclausule dient vooral de belangen van de verkoper.

Voorbeeld

U heeft een bod gedaan op een prachtige woning. Het is een typische jarendertig woning, die er van binnen en van buiten goed onderhouden uitziet. Wel heeft de verkoper in het koopcontract een ouderdomsclausule opgenomen. Wat betekent dit voor u?

Wie is aansprakelijk voor gebreken aan een koophuis?

Het risico van eventuele problemen of gebreken gaat over op de koper zodra de woning wordt overgedragen bij de notaris. Dit is het moment dat de koper de sleutel in ontvangst neemt. Als koper heeft u zelf een onderzoeksplicht om te beoordelen of de woning gebreken heeft. Wel moet een verkoper het u vertellen als er problemen of gebreken zijn aan de woning. Hier leest u meer over aansprakelijkheid bij verborgen gebreken

Het koopcontract kan extra afspraken (clausules) bevatten

Bij de koop van een bestaande woning gebruiken makelaars van NVM, VBO en Vastgoedpro een model-koopcontract. Daarin staat, dat de woning de eigenschappen moet hebben die voor normaal gebruik nodig zijn. Wel kunnen er extra clausules in het koopcontract opgenomen zijn. Een veelgebruikte clausule bij oudere woningen is de ouderdomsclausule

Wat betekent de ouderdomsclausule? 

Hoe ouder de woning, hoe groter de kans op gebreken. Met de ouderdomsclausule geeft de verkoper aan: dit is een oude woning, u kunt hier niet dezelfde verwachtingen van hebben als van een nieuwere woning. Tekent u het koopcontract, dan verklaart u als koper dat u bekend bent met de ouderdom van de woning, en u accepteert dat gebreken door deze ouderdom voor uw eigen risico zijn. Denk hierbij aan de kwaliteit van bijvoorbeeld de fundering, de leidingen en de installaties. Mogelijk geldt de clausule zelfs voor gebreken niet per se veroorzaakt worden door de ouderdom van de woning. Met de ouderdomsclausule beperkt de verkoper dus de aansprakelijkheid voor gebreken en voor onderhoud dat nodig is bij een oudere woning. 

Zorg dat u weet wat u koopt

Als koper doet u er verstandig aan om de staat van de woning goed te onderzoeken. Wij raden aan om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, vóórdat u het koopcontract tekent. Vooral bij een wat oudere woning en zeker als er een ouderdomsclausule in het contract staat. Een bouwkundige keuring geeft namelijk een goede indruk van de staat van de woning, en van het onderhoud waar u rekening mee moet houden. Zelf kunt u een bouwkundig voorbehoud laten opnemen in de koopovereenkomst. Dan kunt u mogelijk het contract nog laten ontbinden als er tijdens een keuring grote gebreken opduiken. Natuurlijk heeft de verkoper ook een verantwoordelijkheid: die heeft de plicht u van tevoren te informeren over bekende gebreken die een normaal gebruik van de woning in de weg staan. 

Neem vooraf het koopcontract goed door 

Welke clausules en voorwaarden zijn er in het contract opgenomen? Hoe zijn die geformuleerd? Denk ook aan de risico’s die u loopt, zoals het niet rond krijgen van de financiering. Neem het koopcontract zorgvuldig door en voeg clausules en voorwaarden toe die u bescherming bieden, zoals een financieringsvoorbehoud. Heeft u een (aankoop)makelaar in de arm genomen, vraag dan om hulp bij het beoordelen van het contract. Zeker als u twijfelt over de ouderdomsclausule of over het opnemen van een bouwkundig voorbehoud. Bent u lid van Vereniging Eigen Huis, dan kunt u ook deze partij om hulp vragen. 

U heeft de sleutels van uw nieuwe woning, maar bent niet tevreden. Wat nu? 

Het kán gebeuren dat u – ondanks goed onderzoek vooraf – toch nog problemen of gebreken tegenkomt die volgens u niet vallen onder de ouderdomsclausule. Neem dan allereerst direct contact op met de verkoper. Bekijk op een informele manier of de verkoper bereid is een oplossing aan te dragen. Komt u er met de verkoper op die manier niet uit? Stuur de verkoper dan een aangetekende brief. Leg daarin uit tegen welke problemen of gebreken u bent aangelopen en stel de verkoper een redelijke termijn om met een oplossing te komen. Leg daarnaast de problemen of gebreken goed vast met foto’s en eventueel video’s en vraag eventueel een bouwkundige om een verklaring op te stellen. 

Neem gerust contact met ons op wanneer u nog vragen heeft

Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het vastleggen van de problemen of gebreken. Of bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief aan de verkoper. Neem dan contact op met onze juristen. Ze helpen u graag!