Ik kan door de coronacrisis mijn huur niet betalen

De coronacrisis treft ons allemaal. Uw woning is uw basis in deze onzekere tijden. Als u door de uitbraak van het coronavirus minder of geen inkomen heeft, dan kan het zijn dat u moeite heeft met het betalen van de maandelijkse huur. In dit artikel leest u wat u kunt doen als u in tijden van corona de huur niet meer kunt betalen.

Voorbeeld

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft u geen werk meer. De kosten lopen wel gewoon door en nu dreigt u de huur niet meer te kunnen betalen. U wilt weten of er iets geregeld is zodat u niet tijdens de coronacrisis op straat komt te staan.

Goede communicatie met de verhuurder in coronacrisis

Wat normaal gesproken geldt, is in tijden van corona nog belangrijker. Wanneer u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft en de huur niet kunt betalen dan is het belangrijk dat u hierover contact opneemt met uw verhuurder. Verhuurders zouden in deze periode maatwerk moeten leveren.

Geen huisuitzettingen en incassokosten tijdens corona

Vanwege de coronacrisis hebben de woonpartijen afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken houden in dat er – afgezien van uitzonderingen zoals bij extreme overlast of criminele activiteiten – geen huisuitzettingen plaatsvinden tot in ieder geval 1 juni 2020. Deze termijn kan afhankelijk van de coronamaatregelen nog verlengd worden. Daarnaast hebben zij afgesproken tijdelijk geen incassokosten in rekening te brengen bij huurders die een huurachterstand hebben. Dit om te voorkomen dat de financiële problemen door corona zich nog verder opstapelen.

De corona afspraken zijn richtlijnen

De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van alle huurhuizen in Nederland. De afspraken over de coronacrisis zijn niet vastgelegd in wetgeving en daarom niet dwingend. Dit betekent dat een verhuurder nog altijd kan proberen een huisuitzetting te vorderen. Gezien de invloed die corona nu op de maatschappij heeft, is de kans zeer groot dat de rechter in dat geval tot afwijzing van het verzoek overgaat.

U moet de huur wel betalen

Als u toestemming krijgt van de verhuurder om de huur op te schorten dan betekent dit niet dat u helemaal geen huur hoeft te betalen tijdens de coronacrisis. U krijgt de gelegenheid de huur op te schorten, maar zult dit dus op een later moment alsnog moeten betalen. Het is verstandig om een betalingsregeling te treffen met de verhuurder.

Uw verantwoordelijkheid als huurder

U moet zelf afspraken maken met de verhuurder over het later betalen van de huur. Het kabinet heeft diverse maatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daarnaast kunt u mogelijk ook aanspraak maken op bestaande mogelijkheden, zoals bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen.