Boetebeding bij (ver)koop van een woning

Bij de verkoop van een woning worder er afspraken gemaakt tussen de verkoper en koper. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een zogenaamde modelovereenkomst. In deze overeenkomst staat bijvoorbeeld wat de boete is als de koper een woning toch niet afneemt. We noemen dit ook wel het boetebeding. In dit artikel leggen wij u uit hoe dit werkt.

Voorbeeld

Stel: u verkoopt uw woning voor € 500.000. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst ziet de koper een andere woning voor € 450.000. Deze woning heeft een grotere tuin en is beter afgewerkt. De koper besluit deze woning te kopen. De kopers laten u weten dat de koop niet doorgaat. U vraagt de kopers de koopovereenkomst na te komen. De kopers weigeren dit. Mag dat zomaar?

Het boetebeding

Zodra je een handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst is deze bindend. Dit betekent dat een koper verplicht is om de gemaakte afspraken na te komen. Doet de koper dat niet? Bijvoorbeeld door niet mee te gaan naar de notaris? Dan kun je als verkoper een boete eisen. Dit staat in artikel 11 van de (model)overeenkomst en noemen we ook wel het boetebeding.

Een verkoper kan de boete niet zomaar opeisen

Hiervoor gelden een aantal eisen, namelijk:

  • De koper komt een onderdeel van de overeenkomst niet na. De koper wil bijvoorbeeld niet naar de notaris of stort geen waarborgsom;
  • U heeft de koper schriftelijk gevraagd om binnen 8 dagen zijn/haar verplichtingen na te komen;
  • De koper reageert niet op dit verzoek en/of komt de afspraken nog steeds niet na.

De hoogte van de boete

De boete loopt vanaf de termijn van 8 dagen. Deze start dus op dag 9. De boete is 0,3% van de koopprijs, per dag. Bij een koopprijs van € 500.000 is dat dus € 1500 per dag. De maximale boete is 10% van de koopprijs. In dit voorbeeld dus € 50.000.

Beëindigt u na de termijn van 8 dagen de overeenkomst (we noemen dit ook wel ontbinding van de overeenkomst)? Dan heeft u direct recht op 10% van de koopprijs als boete.

De boete geldt alleen vóór levering

Boetes kunnen oplopen tot aan het moment dat de woning wordt overgedragen bij de notaris. Of tot aan beëindiging van de overeenkomst. Dit betekent dat na de levering of na beëindiging van de koopovereenkomst het boetebedrag niet meer kan oplopen. Wel blijven de boetes van vóór levering of beëindiging in stand.

Het boetebedrag kan door de rechter worden verlaagd

Het komt voor dat u wel recht heeft op de boete, maar geen schade lijdt. Bijvoorbeeld omdat u de woning voor dezelfde prijs meteen aan een ander verkoopt. Toch kunt u dan de boete opeisen. Dit is toegestaan, maar regelmatig beslist de rechter dat de boete dan te hoog is in vergelijking met de geleden schade. De rechter kan dan besluiten om de boete te verlagen. Bijvoorbeeld tot 25% van het bedrag dat u op basis van het boetebeding kunt eisen.

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand. We helpen u graag!