Soms heeft u recht op een zelfgekozen rechtshulpverlener

Dit heet het vrije keuzerecht. In dat geval heeft u op basis van uw rechtsbijstandverzekering het recht om zelf uw rechtshulpverlener te kiezen voor uw zaak. De juridische hulp in een gerechtelijke of administratieve procedure vergoeden wij in redelijkheid. Zodra u dit recht heeft, informeren wij u en bespreken we met u de keuze die u heeft. Bovendien kunnen wij u uitleggen voor welk bedrag u verzekerd bent en welke kosten vergoed worden.

U heeft het recht om zelf uw rechtshulperlener te kiezen in deze 2 situaties:

  • Als in uw zaak voor de beste oplossing een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is
    Een van onze juristen vindt dat er een redelijke kans van slagen is voor het bereiken van het gewenste resultaat en wij en u vinden dat een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is om de beste oplossing te bereiken.
  • Als u en de tegenpartij hulp krijgen van Stichting Achmea Rechtsbijstand voor hetzelfde probleem (tegengesteld belang)
    U en de tegenpartij hebben allebei een rechtsbijstandverzekering die uitgevoerd wordt door Stichting Achmea Rechtsbijstand, u heeft beiden dekking voor het probleem. De andere partij wordt voor dit probleem geholpen door een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Wij schakelen de zelfgekozen rechtshulpverlener in

Zodra u na het gesprek met ons over het vrije keuzerecht kiest voor een rechtshulpverlener buiten SAR, nemen wij contact op en maken wij namens u afspraken met deze rechtshulpverlener. Schakel daarom niet zelf een rechtshulpverlener in. Zo voorkomt u dat gemaakte kosten niet vergoed worden vanuit uw rechtsbijstandverzekering.