Soms heeft u recht op een zelfgekozen rechtshulpverlener

Dit heet het vrije keuzerecht. In dat geval heeft u op basis van uw rechtsbijstandverzekering het recht om zelf uw rechtshulpverlener te kiezen voor uw zaak. De juridische hulp in een gerechtelijke of administratieve procedure vergoeden wij in redelijkheid. Zodra u dit recht heeft, informeren wij u en bespreken we met u de keuze die u heeft. Bovendien kunnen wij u uitleggen voor welk bedrag u verzekerd bent en welke kosten vergoed worden.

Voorbeeld

U heeft een geschil met de buren over de plaatsing van een schutting en komt er samen niet uit. Daarom meldt u de zaak bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Uw buren zijn ook klant bij ons en hebben al eerder een melding gedaan over de schutting. U en uw buren zijn allebei klant bij ons, maar u krijgt helaas te horen dat wij uw zaak niet in behandeling nemen omdat er sprake is van tegengesteld belang. Wel heeft u recht op een externe rechtshulpverlener. U wilt hier meer over weten.

U mag in deze 2 situaties een eigen rechtshulpverlener kiezen

  • Als in uw zaak voor de beste oplossing een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is
    Een van onze juristen vindt dat er een redelijke kans van slagen is voor het bereiken van het gewenste resultaat en wij en u vinden dat een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is om de beste oplossing te bereiken.
  • Als u en de tegenpartij recht hebben op hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand voor hetzelfde probleem (tegengesteld belang)
    Zodra u en een andere partij tegenover elkaar staan en u heeft beiden recht op hulp vanuit de rechtsbijstandsverzekering van 1 van de merken van Achmea, behartigt SAR alleen de belangen van 1 partij.

Wij schakelen de zelfgekozen rechtshulpverlener in

Zodra u na het gesprek met ons over het vrije keuzerecht kiest voor een rechtshulpverlener buiten SAR, nemen wij contact op en maken wij namens u afspraken met deze rechtshulpverlener. Schakel daarom niet zelf een rechtshulpverlener in. Zo voorkomt u dat gemaakte kosten niet vergoed worden vanuit uw rechtsbijstandverzekering.

Hoe werken wij aan uw zaak?