Blog: onderwijsrecht, een rechtsgebied in opkomst

De afgelopen 5 jaar kregen we flink meer vragen op het gebied van Onderwijs binnen dan de jaren ervoor. Het is ook best lastig om als student, leerling of ouder de weg te vinden in het oerwoud aan regelgeving. En dan heb je niet alleen te maken met de wettelijke regelgeving, maar ook met de regels en bepalingen van de onderwijsinstellingen zelf. Lees in de blog van jurist Onderwijsrecht Erik Koster wat hij allemaal mee maakt.

Een jurist Onderwijsrecht kent de verschillende regelingen van onderwijsinstellingen of kan die zich snel eigen maken. Maar mijn ervaring is dat het altijd goed is om in overleg te gaan met de onderwijsinstelling. Het is namelijk meestal de bedoeling om de opleiding voort te zetten en daarvoor is onderling vertrouwen cruciaal.

Onderwijsrecht gaat over 3 verschillende onderdelen

Deze onderdelen zijn het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Verrassend genoeg gaan de meeste meldingen over het basisonderwijs. Deze meldingen concentreren zich vaak ook op de start van de schoolloopbaan. Het komt regelmatig voor dat een leerling nog niet helemaal op zijn of haar plek is en zich niet comfortabel voelt op school. Dit kan zich uiten in een leerling die gepest wordt, een leerling waarvan de school vindt dat het ongewenst gedrag vertoont of de discussie of een leerling niet naar het speciaal onderwijs moet.

De emoties kunnen hoog oplopen

Zeker ook omdat de start van een schoolloopbaan van groot belang is, zowel voor de ouders als voor de leerling. Daarbij komt het vaak voor dat een leerling thuis en op school ander gedrag vertoont, waardoor onbegrip tussen ouders en school kan ontstaan. Daarom is het vooral zaak dat ouders en school met elkaar in gesprek blijven.

Mijn rol is de regelgeving kennen en het gesprek tussen school en ouders in goede banen te leiden

Uitgangspunt is daarbij dat de leerling het onderwijs aangeboden krijgt dat hij of zij verdient. Het is duidelijk dat een vertrouwensband tussen ouders, leerling en school daarbij noodzakelijk is.

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is heel spannend

Toch zien wij relatief weinig zaken die zich afspelen op het middelbare onderwijs. Een belangrijke verklaring is dat de wet (artikel 8:4 lid 3 sub b van de Algemene Wet Bestuursrecht) bepaalt dat de beoordeling over het kennen en kunnen van een leerling niet open staat voor beroep. Toch worden regelmatig zaken gemeld over beoordelingen, in het bijzonder bij de eindexamens. Verder komen verwijderingen en schorsingen vaak langs.

Geluiden over de hoge druk die studenten ervaren in het hoger onderwijs

Die geluiden zijn regelmatig te lezen in de media en dit zien wij ook terug in de meldingen. Problemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de studiefinanciering en discussies over het (volledig) verschuldigd zijn van het collegegeld/instellingstarief komen zeer geregeld langs.

Een andere piek bij het hoger onderwijs is de beoordeling van de scriptie en de stage

De student steekt veel tijd en energie in het schrijven van een scriptie of het lopen van een stage. Wanneer een student aanvankelijk positieve signalen ontvangt en aan het eind op subjectieve elementen wordt afgerekend, waarbij vaak de consequentie flinke studievertraging is, wil de student daar logischerwijs geen genoegen mee nemen. Ook daar kan een onderwijsrechtjurist ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met het tot stand brengen van overleg en indien nodig daarna het starten van een procedure.

Het onderwijsrecht is al met al een zeer divers rechtsgebied

Als juristen van Achmea Rechtsbijstand dragen wij graag ons steentje bij zodat het grondrecht van onderwijs krijgen zo goed mogelijk wordt ingevuld. Dat kan dus zijn van de basisscholier die zich niet comfortabel voelt op school, van de middelbare scholier die na een verwijdering een passende school dient te vinden tot de student die vanwege problemen met de scriptie maar niet kan afstuderen.

Heeft u een juridische hulpvraag rondom onderwijs?

Onze juristen staan voor u klaar en helpen u graag verder. Bekijk hier op welke manieren u ons kunt bereiken.