Mag een school mijn kind weigeren?

In dit artikel leest u wat de regels zijn rondom het toelaten of weigeren van een kind op een basisschool of middelbare school.

Voorbeeld

Uw zoon zit in het laatste jaar van de basisschool en gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. U meldt uw zoon aan bij de middelbare school in de buurt, maar die weigert hem in te schrijven.

Regels om een kind op een school te weigeren

De volgende regels gelden voor basisscholen (basisonderwijs) en middelbare scholen (voortgezet onderwijs). Het is van belang of u uw kind aanmeldde bij een openbare school of een niet-openbare (bijzondere) school.

  • Een openbare school mag uw kind alleen weigeren als er geen plaats is.
  • Een bijzondere school mag uw kind weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting niet onderschrijft. Dit mag alleen als dit in het toelatingsbeleid staat en de school dit consequent toepast.
  • Een middelbare school mag een leerling weigeren als die zich inschrijft op een ander niveau dan het advies van de basisschool.
  • In bepaalde gevallen mag een school een leerling weigeren als die extra ondersteuning nodig heeft en de school dat niet kan bieden. In deze gevallen wordt iedere situatie individueel bekeken.

Wat kunt u doen als de school weigert uw kind toe te laten?

Als uw kind niet op een school wordt toegelaten, zijn dit de vervolgstappen:

  1. Als de school weigert uw kind toe te laten, dan moet u deze beslissing schriftelijk en onderbouwd met redenen ontvangen.
  2. Tot 6 weken na ontvangst van de beslissing kunt u schriftelijk bezwaar maken.
  3. Het schoolbestuur beslist binnen 4 weken na het bezwaar of uw kind alsnog wordt toegelaten.
  4. Blijft het besluit van de school negatief, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waar de school bij is aangesloten. Als laatste mogelijkheid kunt u naar de rechter gaan.