Je kind komt ongewenst op de foto of video van de school

Meneer en mevrouw Van Dijk hebben een 11-jarige dochter Merel die naar de openbare basisschool in hun woonplaats. Op 5 december organiseert de school voor de leerlingen van groep 7 en 8 een Sinterklaasfeest. De school wil die middag een livestream verzorgen, zodat familie en kennissen de viering ook thuis kunnen volgen. De opname wordt opgeslagen om later als aandenken met alle ouders te delen. Alle ouders worden van deze plannen op de hoogte gebracht en hen wordt via een formulier om toestemming gevraagd om opnames van het kind te maken. Meneer en mevrouw Van Dijk zijn op hun privacy gesteld en geven via het formulier uitdrukkelijk aan geen toestemming om beeldopnamen te maken van Merel. Dit blijkt helaas anders uit te pakken…

Een week na het Sinterklaasfeest zien meneer en mevrouw Van Dijk erachter dat Merel tóch tijdens het feest op meerdere momenten te zien blijkt tijdens de stream. De familie Van Dijk gaat hierover in gesprek met de directeur van de school. De directeur geeft aan dat Merel slechts een aantal keer in beeld is geweest, dus dat geen sprake is van schending van Merels privacy. Meneer en mevrouw Van Dijk proberen eruit te komen met de directeur, maar tevergeefs. Zij voelen zich niet gehoord en melden zich bij een jurist voor advies. Het voelt voor familie Van Dijk alsof zij met het hoofd tegen de muur lopen en zij zien geen uitzicht op een rechtvaardige oplossing in deze situatie. De familie Van Dijk wil graag voorkomen dat een dergelijk voorval zich opnieuw voordoet.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zijn de privacyregels in Nederland aangescherpt

Dit is ook te merken binnen het onderwijs in Nederland. Scholen zijn zich steeds bewuster van hun rol in het kader van de privacy van het kind. Privacy is niet voor niets een grondrecht, dat zeker voor een kwetsbare bevolkingsgroep als kinderen moet worden gerespecteerd. Scholen kunnen daar onder andere naar handelen door het opstellen en naleven van een privacy protocol. Een privacy protocol bevat eigen regels voor een school hoe zij de privacy van kinderen die ingeschreven staan op de school willen waarborgen. Een ander middel voor scholen is om gebruik te maken van toestemmingsformulieren, zoals ook in de situatie van familie Van Dijk is gebeurd.

De jurist adviseert familie Van Dijk om de Functionaris Gegevensbescherming in te schakelen

Alle openbare scholen in Nederland zijn sinds mei 2018 verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Scholen binnen een scholenstichting kunnen er ook voor kiezen om één gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Meneer en mevrouw Dijk benaderen de Functionaris van de overkoepelende stichting met de vraag om mee te denken in deze situatie. De Functionaris gaat in gesprek met familie Van Dijk en komt tot de conclusie dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor er een inbreuk is geweest op de privacy van Merel.

Het oordeel: de school voldoet niet aan het privacybeleid

De school moest volgens de Functionaris duidelijker en eerder communiceren over de livestream en moest zorgvuldiger omgaan met het ingevulde toestemmingsformulier. Ook wees de Functionaris op het privacy beleid dat de school zelf had opgesteld, maar in deze situatie niet naleefde. Het advies van de Functionaris aan de school was om hier in de toekomst beter op te letten en beter mee om te gaan.

Met dit advies gaat de familie Van Dijk opnieuw het gesprek aan met de school

De directeur van de school zag door het advies van de Functionaris in dat de school hierin beter had moeten handelen en biedt hiervoor zijn excuses aan. Na een goed gesprek met de directeur konden alle partijen hun pijlen weer op de toekomst richten. Door regelmatig te overleggen met hun jurist voelen meneer en mevrouw Van Dijk zich gesteund en kon dit probleem voor alle partijen op een goede manier opgelost worden.