Webshop levert het verkeerde product en verhoogt daarna de prijs

Prijzen van (online) winkels veranderen regelmatig. In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als een verkoper eerst het verkeerde product levert en vervolgens het juiste product voor een hogere prijs wil leveren.

Voorbeeld

U heeft via internet een broodrooster van € 40,- gekocht. Het internetbedrijf levert u in plaats van een broodrooster een tosti-ijzer. U besluit het tosti-ijzer terug te sturen, u had immers een broodrooster gekocht. U wil nog wel steeds graag de broodrooster kopen. Het internetbedrijf meldt u vervolgens dat dezelfde broodrooster nu € 80,- kost in plaats van € 40,-. Wat zijn uw rechten in dit geval? En welke stappen kunt u in zo’n geval zetten?

De webshop moet het product leveren voor de oorspronkelijke prijs

De webshop is verplicht u de broodrooster te leveren voor de oorspronkelijke prijs. De webshop heeft namelijk een koopovereenkomst met u gesloten. Hieruit vloeit voor de webshop de verplichting voort u een broodrooster te leveren voor € 40,-. U kunt de webshop dus vragen om de koopovereenkomst na te komen en de broodrooster te leveren voor het afgesproken bedrag van € 40,-.

Wat als de webshop niet voor de oorspronkelijke prijs wil leveren?

Als de webshop niet voor het eerder afgesproken bedrag wil leveren, kunt u het bedrijf ‘in gebreke stellen’. Dit doet u door het bedrijf een zogenaamde ingebrekestelling toe te sturen. Met een ingebrekestelling geeft u het bedrijf een laatste kans om de koopovereenkomst alsnog na te komen.
Het is verstandig om de volgende punten op te nemen in de ingebrekestelling:

  • Het gebrek aan de kant van het bedrijf (dus in dit geval het leveren van het product voor een hogere prijs dan afgesproken);
  • De termijn waarbinnen het bedrijf de overeenkomst alsnog kan nakomen. Van belang is dat u het bedrijf een redelijke termijn geeft. Over het algemeen is een termijn van 2 weken redelijk. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor een langere of kortere termijn redelijk is;
  • De stappen die u zet als het bedrijf de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn nakomt. Denk hierbij aan het vorderen van een schadevergoeding of het starten van een gerechtelijke procedure.

Een ingebrekestelling moet schriftelijk gebeuren. Het is daarom verstandig de ingebrekestelling per (aangetekende) brief te versturen.

Download onze voorbeeldbrief

Gebruik deze voorbeeldbrief als belangrijke (eerste) stap bij het oplossen van uw juridische hulpvraag. Wij leggen u stap-voor-stap uit hoe u de brief gemakkelijk en snel kunt invullen op basis van uw situatie en gegevens. 

Voorbeeldbrief: Ingebrekestelling Product aan Verkoper DOCX, 24 kB Download

Wat als de verkoper niet alsnog levert voor de oorspronkelijke prijs?

Als de verkoper geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, en het product dus niet alsnog levert binnen de redelijke termijn voor de afgesproken prijs, dan kunt u overwegen om verdere juridische stappen te zetten. U kunt in eerste instantie nagaan of de verkoper is aangesloten bij een keurmerk. Verschillende keurmerken zijn aangesloten bij een geschillencommissie . Bij een geschillencommissie kunt u voor een relatief laag bedrag een uitspraak over uw geschil krijgen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dat betekent dat zowel u als de webshop zich aan deze uitspraak moeten houden. Het starten van een procedure bij de rechtbank is ook een optie. Maar zo’n procedure kost meer tijd en geld dan een procedure bij de geschillencommissie. U kunt de hulp van een jurist inschakelen bij een procedure bij de geschillencommissie of bij de rechter.

Advies over online aankopen

vrouw met bril achter laptop

Gebruik onze adviestool bij problemen met een (online) aanschaf via een webshop, waarmee u een advies op basis van uw situatie krijgt.

Start nu de adviestool
vrouw met bril achter laptop