Auto gekocht met teruggedraaide kilometerstand

klant en monteur in garage

Als u een tweedehands auto koopt, is de kilometerstand een belangrijk punt om op te letten. Een auto met een lage kilometerstand levert doorgaans op dan een auto die al veel kilometers op de teller heeft. Daarom komt het helaas nog steeds voor dat de kilometerstand van een auto wordt teruggedraaid voor de verkoop. In dit artikel leest u wat u kunt doen als u ontdekt dat de kilometerstand van uw auto is teruggedraaid.

Voorbeeld

U heeft een mooie tweedehands auto met weinig kilometers op de teller gekocht. Tijdens een onderhoudsbeurt bij de garage blijkt dat de kilometerstand van uw auto is teruggedraaid. U wilt weten welke mogelijkheden u nu ten opzichte van de verkoper heeft.

Doe onderzoek voor u een tweedehands auto koopt

Ook bij aankoop van een tweedehands product zoals in dit geval de auto geldt het wettelijke uitgangspunt dat wat u koopt aan de overeenkomst moet voldoen. In het geval van een tweedehands auto betekent dit dat u mag verwachten dat de auto geschikt is om (veilig) aan het verkeer deel te nemen. Maar afhankelijk van zaken zoals het type auto dat u koopt, het bouwjaar, de kilometerstand en de prijs is het goed mogelijk dat u ook rekening moet houden met onderhoud op korte termijn. Het is namelijk geen nieuwe auto maar een gebruikte. Daarom is het zeker bij aankoop van een tweedehands auto verstandig om voldoende onderzoek te doen, bijvoorbeeld door een aankoopkeuring.

Hoe goedkoper en hoe ouder de tweedehands auto, hoe meer onderzoek u moet uitvoeren voor aanschaf. Als u een tweedehands auto koopt van een particulier (met geen bijzondere kennis van auto’s) bestaat het risico dat u niet kunt afdwingen dat de verkoper de kosten voor het herstel betaalt omdat u niet heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht . Controleer bijvoorbeeld altijd de kilometerstand van een tweedehands auto op www.autopas.nl.

U moet bewijzen dat de verkoper verkeerde informatie gaf

Daarvoor kunt u de koopovereenkomst of de advertentie gebruiken als daar de kilometerstand in staat. Koopt u als particulier van een bedrijf (zoals een autohandelaar) dan levert dat een groot voordeel op in dit bewijs. Van een professional wordt namelijk snel aangenomen dat hij wist of had moeten weten dat de kilometerstand is teruggedraaid. Als een professional de juistheid van de kilometerstand niet kan achterhalen, dan moet hij dit vertellen en duidelijk op de overeenkomst vermelden. De verkoper heeft namelijk een mededelingsplicht. Ook als hij op de hoogte is van een probleem of gebrek moet hij u dat vertellen. U mag ervan uitgaan dat wat hij u vertelt klopt. U hoeft de mededelingen van de verkoper dus niet op juistheid te onderzoeken, tenzij ze bijna te mooi klinken om waar te zijn.

Kocht u de auto van een particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats? Dan is het vaak lastig om de verkoper aan te spreken. Van een particulier wordt niet snel aangenomen dat hij weet dat de kilometerstand niet klopt. Heeft de verkoper op papier gezet dat hij de kilometerstand garandeert? Dan is de kans groter dat u de verkoper met succes aansprakelijk kunt stellen.

Denk er ook aan dat niet iedere afwijking van de kilometerstand u mogelijkheden biedt om de verkoper aan te spreken. Een afwijking van 5.000 kilometer geeft u juridisch vaak geen mogelijkheden. Een afwijking van 50.000 kilometer vaak wel. Om de verkoper te kunnen aanspreken moet de afwijking in de kilometerstand dus wel aanzienlijk zijn.

Download: Voorbeeldbrief over het kopen van een motorrijtuig

Heeft u een geschil over de aankoop van een auto? De oplossing voor uw juridische hulpvraag begint vaak met het sturen van een brief naar de andere partij. Met onze gratis voorbeeldbrief doet u dit op een gemakkelijke en snelle manier.

Meer brieven
Voorbeeldbrief: Ingebrekestelling motorrijtuig aan verkoper DOCX, 24 kB Download

Als u kunt bewijzen dat de kilometerstand niet klopt, heeft u verschillende mogelijkheden

  • U ontbindt de overeenkomst.
    Dat houdt in dat u de auto teruggeeft en uw geld terugkrijgt. Zeker als er een groot verschil is tussen de beloofde kilometerstand en de echte kilometerstand. Omdat u uitging van een andere kilometerstand en de kilometerstand een essentieel element is bij de aankoop van een tweedehands auto, kunt u aangeven dat de auto niet aan de overeenkomst voldoet.

  • U vernietigt de overeenkomst.
    Als u door een verkeerde voorstelling van zaken die veroorzaakt is door de verkoper een overeenkomst sluit die u anders niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, heeft u ook de mogelijkheid om de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Zeker wanneer u gekocht heeft van een professional zoals een dealer of garage en de kilometerstand behoorlijk is teruggedraaid (50.000-100.000km) is een beroep op dwaling kansrijk.

  • U eist een deel van de aankoopprijs terug.
    Dit bedrag geldt als vergoeding voor de waardevermindering van de auto. Herstel van het probleem is in dit geval immers niet mogelijk. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van het verschil tussen de beloofde kilometerstand en de echte kilometerstand.