Trends en ontwikkelingen in wonen

Juridische barometer

Meer conflicten rondom woningen

 • Aantal burenruzies stijgt voor het tweede jaar op rij
 • Aantal hulpvragen over overbouw stijgt met maar liefst 25%
 • Conflicten rondom verbouwzaken (nieuwbouw of bestaande bouw) gestegen
 • Verharding samenleving zet door

De trend dat het thuiswerken leidt tot meer conflicten in de woonsituatie, zet door in 2021. We noteren een stijging van 9% ten opzichte van vijf jaar geleden. Ook dit jaar lijkt corona de grootste veroorzaker van de toename. Enerzijds omdat in 2021 een flink deel van de samenleving een groot deel van het jaar voornamelijk thuis werkt. Hierdoor merken we meer van elkaar. Anderzijds omdat er de afgelopen maanden meer is verbouwd en verbeterd aan woningen. Dit zorgt voor meer overlast nu mensen meer thuis zijn. Dit, gecombineerd met de trend die we al langer zien namelijk de verharding van de samenleving, leidt het afgelopen jaar weer tot flink veel woningconflicten.

Aantal burenzaken

Gedoe over de erfgrens

De erfgrens blijkt een katalysator voor ergernissen. Bijvoorbeeld als de buren een aanbouw aan hun huis maken waarbij de muur (meestal per ongeluk) over de erfgrens wordt gebouwd. Het aantal hulpvragen dat ging over overbouw (waarbij de 1 iets bouwt op of over de erfgrens van een ander) steeg met maar liefst 25%. Maar ook als het gaat om gezamenlijk eigendom, zoals een schutting of heg op de erfgrens. De een wil hem weg, de ander niet. Of de een heeft ‘m verwijderd, terwijl de ander dat niet wilde. Een andere grote ergernis die tot conflicten leidt, is de loop van water. De conflicten over waterloop steeg in 2021 met maar liefst 19%. Daarbij gaat het meestal om water dat van het dak van de woning of schuur van de buren in de tuin loopt. Bij elkaar zorgen de verschillende burenzaken voor 4.062 juridische hulpvragen.

We zien ook verbouwruzies

In 2021 zijn wederom veel mensen aan het klussen en verbouwen geslagen, zowel in nieuwbouw- als bestaande woningen. Dit gaat vooral om zaken over bijvoorbeeld verborgen gebreken, opleverpunten van de woning etc. Bij elkaar zorgen de verbouwzaken voor 3.155 juridische hulpvragen. Een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar en 10% ten opzichte van 5 jaar geleden.

De verdraagzaamheid daalt

Overall zien we dat de verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar afneemt. Klanten zitten er steeds ‘harder’ in. Zodra zij contact met ons opnemen, zijn de frustraties soms al zo hoog opgelopen, dat zij het liefst met een gestrekt been erin gaan. De burenrelatie interesseert hen op dat moment minder. Terwijl die wél vaak belangrijk is, vooral als klanten met plezier in hun woning willen blijven wonen.

Bemiddeling om verdergaande escalatie te voorkomen is effectief

Dit jaar is meer bemiddeling (‘mediation’) ingezet om verdere escalatie tussen buren te voorkomen. Een speciaal mediationteam is binnen SAR gestart en heeft een aantal conflicten kunnen de-escaleren. Klanten die hiervan gebruikmaakten zijn heel tevreden met de geboden oplossing en vol vertrouwen richting de toekomst.

In de praktijk zien we dat buren die een conflict hebben over bijvoorbeeld een verbouwing, vaak bang zijn voor schade of hinder. Door hierover vooraf met elkaar in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken, is veel onvrede te voorkomen. Wij verwachten meer conflicten te kunnen voorkomen door mediation en zetten hier de komende jaren flink op in. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van zelfhulptools waarmee geschillen in een eerder stadium opgelost kunnen worden.

Top 5 burenzaken

Zes tips van onze jurist burenrecht

Hoe ga je zo goed mogelijk om met een probleem dat wordt veroorzaakt door de buren?

 1. Laat je buren op een vriendelijke manier weten waar jij mee zit
  Probeer daarbij niet te oordelen, maar vertel wat het probleem met je doet en geef aan dat je dit graag op een prettige manier voor beide partijen op wilt lossen
 2. Blijf met je buren in gesprek
  De meest duurzame oplossing is de oplossing waar je samen achter staat. Op die manier kun je nog jarenlang prettig naast elkaar wonen
 3. Trek op tijd aan de bel
  Laat je het probleem of de ergernissen te hoog oplopen, dan sta je vaak zelf ook niet meer open voor een gezamenlijke oplossing
 4. Ga het gesprek aan op het juiste moment
  Niet op het moment dat je veel emotie voelt door de overlast. Wacht dan tot je je rustiger voelt
 5. Zoek vooral samen naar praktische oplossingen
  Zodat het voor beide partijen werkbaar blijft
 6. Wees niet bang om hulp in te schakelen
  Bijvoorbeeld via buurtbemiddeling, mediation of bel eens met een jurist via je rechtsbijstandverzekering

Aantal verbouwzaken