Wonen

Buren hebben gesprek bij de schutting

Aantal bouwzaken onverminderd hoog 

Ook in de eerste helft van 2023 blijft het aantal meldingen op het gebied van bouwrecht onverminderd hoog. Hier lijken een aantal oorzaken voor aan te wijzen. De huizenmarkt is nog steeds overspannen. Het aanbod van woningen is krap en door de gestegen hypotheekrentes kan er minder geleend worden. Mensen kiezen daarom nog steeds vaak voor een verbouwing van de huidige woning. Dit verwachten we ook voor de nabije toekomst.

Totaal aantal bouwzaken in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal bouwzaken eerste helft 2023

De meest voorkomende geschillen over bouwen 

De geschillen die we op dit moment veel zien zijn:

 • Bouwtijdoverschrijding: aannemers zijn druk, het is lastig om mensen te vinden, langere levertijden van materialen;
 • De consument doet een aanbetaling en de aannemer laat vervolgens niets meer van zich horen;
 • Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de prijs, waardoor de verbouwing veel duurder uitpakt dan de consument had verwacht;
 • Geschillen over de kwaliteit van het geleverde werk. We zien regelmatig dat de aannemer zaken zelf doet waar hij beter een specialist voor kan inschakelen. Zoals een schilder die een badkamer gaat verbouwen. Ook zien we nog steeds faillissementen in de bouw. 

Tips om bouwgeschillen te voorkomen

 • Vraag verschillende offertes op 
 • Spreek een duidelijke prijs af  
 • Spreek af wat de aannemer voor deze prijs precies gaat doen.  
 • Controleer of de aannemer bij een branchevereniging is aangesloten 
 • Betaal niet te veel vooruit.  
 • Trek bij onvrede over het werk meteen aan de bel  
 • Betaal niet het gehele bedrag als je niet tevreden bent over het werk. 
   

Veel burengeschillen over planten, warmtepompen en grond   

Dit jaar zien we na een relatief rustige eerste paar maanden weer een stijging als het gaat om burengeschillen. Sinds het weer dit jaar mooier werd krijgen we veel hulpvragen over overhangende takken. Daarnaast valt het op dat eerdere hulpvragen over dit onderwerp weer opnieuw opspelen nu de beplanting weer is aangegroeid.

Totaal aantal zaken binnen burenrecht in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal burenzaken eerste helft 2023

Geschillen binnen burenrecht in de eerste helft van 2023

 1  Buren  1181
 2  Hinder  124
 3  Onrechtmatige daad tussen buren  107
 4  Burenrecht overig  103
 5  Beplanting  96

 

Stijging van geschillen over een warmtepomp 

Nu steeds meer mensen een warmtepomp hebben ontvangen wij vaker problemen over dit onderwerp. De warmtepomp zorgt dan voor geluidsoverlast en mensen willen weten wat zij hiertegen kunnen doen.

 

Veel gemeenten brengen stroken gemeentegrond in kaart

Het gaat om stroken gemeentegrond die bij bewoners in gebruik zijn. Hieruit blijkt dat veel bewoners in het verleden zonder toestemming gemeentegrond bij hun tuin hebben betrokken. Veel van onze klanten zijn in de afgelopen maanden door hun gemeente aangeschreven. De gemeente vraagt dan de grond terug te geven of de gemeentegrond te kopen of huren. Veel klanten zijn het daar niet mee eens. Ze vragen ons advies bij het verkennen van de mogelijkheden om de grond te mogen houden. Dit gebeurt dan met een beroep op verjaring. 

Praktijkverhaal: mediation als oplossing voor langdurig conflict

Lees verder