Bestuursrechter

De rechter die beoordeelt of besluiten van de overheid rechtmatig zijn.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit